Advies inrichting calamiteitenorganisatie RUMC

In opdracht van het Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) voert Crisislab een onderzoek uit om de Raad van Bestuur te adviseren over een ‘juiste’ inrichting van de calamiteitenorganisatie. We richten ons daarbij op zowel de organisatie van de calamiteitenorganisatie als de inhoudelijke taakstelling van de calamiteitenorganisatie.

Share Button