Bijdrage aan nieuw stoffenbeleid SZW

Crisislab draagt bij aan een verkenning voor het nieuwe beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor bescherming tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. We doen dat door het schrijven van een hoofdstuk over de omgang met onzekere risico’s en het probleem van het gebruik van verschillende modellen bij de blootstellen aan stoffen.

Share Button