Zoeken naar blindgangers: de Amsterdamse methode verder verfijnd

Door Crisislab en de Nijmeegse hoogleraar Eric Cator is een methode ontwikkeld om het verdacht gebied bij bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen. Deze methode is Amsterdams medio 2017 beleid geworden.

In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt de methode verfijnd voor enkele specifieke situaties zoals de situatie dat er wegens opsporingswerkzaamheden al bekend is dat op bepaalde oppervlakken zeker geen blindgangers liggen.

Share Button