Evaluatie incident sociaal domein Wageningen

In opdracht van de gemeente Wageningen voert Crisislab een evaluatie uit naar een dodelijk incident binnen het sociaal domein. De gemeente wil weten of er van dit tragische incident geleerd kan worden, en zo ja, op welke manier. Crisislab zal een analyse maken van het beleid van de gemeente binnen het sociaal domein en de implementatie ervan in de praktijk. Op basis hiervan wordt het incident tegen het licht gehouden.

Share Button