Evaluatie samenwerkingsproces VRF en Lelystad Schiphol Airport

In opdracht van de Veiligheidsregio Flevoland voert Crisislab een evaluatie uit naar het proces van samenwerking tussen de Veiligheidsregio Flevoland en Lelystad Schiphol Airport op gebied van brandweerzorg op de luchthaven. Aan de beoogde samenwerking is dit jaar een eind gekomen en bekeken of leerpunten van betekenis zijn voor een toekomstige (andere) samenwerking.

Share Button