Gerard van Staalduinen

gs

Biografie

Drs. ing. Gerard van Staalduinen was bestuurskundige met de specialisaties (brand)veiligheid en crisismanagement.

Hij werkte van 1981 tot 1988 bij de directie Brandweer van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder andere als Hoofd Voortgezette Opleidingen.

In dienst van de gemeentelijk brandweer Rotterdam en regionale brandweer Rotterdam-Rijnmond was Gerard van 1989 tot 1998 adjunct-directeur beleid en projecten en belast met de veiligheid in het haven- en industriegebied. Als projectleider was Gerard verantwoordelijk voor de oprichting van de Gezamenlijke Brandweer en voor de publiek private samenwerking in Rotterdam-Rijnmond.

Van 1999 tot 2002 was hij adjunct directeur en Hoofd Opleidingen van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra). In 2001 was hij secretaris van de Onderzoekscommissie Cafébrand (‘commissie Alders’) die onderzoek deed na de gebeurtenissen bij de cafébrand in Volendam.

In zijn periode als senior consultant veiligheid en crisismanagement adviseerde hij vanaf 2002 regionale brandweerorganisaties, veiligheidsregio’s, provincies, waterschappen en bedrijven over de inrichting en het functioneren van de crisisorganisaties.

Vanaf 2012 was Gerard associate senior onderzoeker bij Crisislab.

Publicaties

G. van Staalduinen, I. Helsloot & J. Vlagsma (2015). Hulp bij brandveiligheidsbeslissingen in de zorg. In Opdracht van Brancheorganisaties Zorg.

I. Helsloot, D. de Vries & G. van Staalduinen (2013). Toezicht op zwemwater: wat is redelijk? RGV.

A. Scholtens, G. van Staalduinen & I. Helsloot (2012). Systeemevaluatie oefening Prisma (VRU).

I. Helsloot, G. van Staalduinen, A. Schmidt & D. de Vries (2012). Achtergrondstudie: de oud en nieuw problematiek verkend.

I. Helsloot, G. van Staalduinen, A. Schmidt (2012). Hoofdrapport: De oud en nieuw problematiek verkend.