Inzicht in brandrisico’s in de zorg

Door het programma De Zorg Brandveilig is opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een digitaal instrument, de BrandWijzer, waarmee zorgorganisaties zelf de risico-gestuurde brandveiligheid van hun gebouwen in kaart kunnen brengen. Hierbij gaat het om het beschrijven wat de kernaspecten zijn van het brandrisico in de verschillende typen zorginstellingen en welke maatregelen dat risico beheersen. In essentie gaat het om de extra benodigde vluchttijd (mogelijk ook om extra brandoorzaken), de mogelijk resulterende extra slachtoffers in vergelijking tot de standaardaannames van het Bouwbesluit en de koppeling aan passende (bovenwettelijke) brandbeheersingsmaatregelen uit de verschillende vlakken van het Stuurwiel Brandveiligheid dat al eerder is ontwikkeld.

Penvoerder voor de opdracht is Crisislab. Verder werken aan de ontwikkeling mee het Instituut Fysieke Veiligheid, bureau Nieman, Octaaf Advies en het COT.

Share Button