Judith Vlagsma

IMG_5041Cj.vlagsma [at] crisislab.nl

+31 (0)6 41170811

Biografie

Judith Vlagsma (MSc) is onderzoeker bij Crisislab. Tijdens haar bachelor Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen volgde ze de interdisciplinaire Radboud Honours Academy, waarvoor ze deelnam in de denktank ‘Transitie van het fysieke veiligheidsbeleid in de Kaukasus’. Na het behalen het bachelordiploma volgde ze de master International Public Management and Public Policy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicaties

I. Helsloot, J. Vlagsma & S. Kraaijenbrink (2017). Risk analysis higher education institutions. In opdracht van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs.

I. Helsloot, G. van Melick, J. Vlagsma, J. Blokvoort & R. Blokvoort (2016). Proportionaliteit bij de omgang met conventionele explosieven. In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

I. Helsloot, G. van Melick & J. Vlagsma (2016). Actorenanalyse bij beleidsvorming OCE werkzaamheden. In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

A. Scholtens, I. Helsloot & J. Vlagsma (2017). Brandstichtingen in Hoogeveen. In opdracht van de gemeente Hoogeveen.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vlagsma (2016). Toeval of structureel incidentalisme? Negen incidenten uit 2015 bij Chemelot nader beschouwd. In opdracht van Chemelot.

I. Helsloot & J. Vlagsma (2016). De chemie tussen Chemelot en Geleen; Publieksonderzoek naar de mening van omwonenden van Chemelot over de omgang met risico’s. Crisislab.

I. Helsloot & J. Vlagsma (2016). Inzichten in de omgang met de risico’s van asbest. In opdracht van woningbouwcorporatie Talis.

A. Scholtens, I. Helsloot en J. Vlagsma (2016). Beloftevol beleid versus de weerbarstige werkelijkheid; een blik op de Wageningse praktijk in het sociale domein. In opdracht van de gemeente Wageningen.

I. Helsloot & J. Vlagsma (penvoering namens Leisurelands, RECRON en KNRM)(2016). Leidraad basisveiligheid voor zwemwaterlocaties.

G. van Staalduinen, I. Helsloot & J. Vlagsma (2015). Hulp bij brandveiligheidsbeslissingen in de zorg. In opdracht van Brancheorganisaties Zorg.

P. Scholtens, A. Scholtens, I. Helsloot & J. Vlagsma (2015). Bewonersonderzoek: Wonen in een transformatiewoning. In opdracht van het ministerie van BZK.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vlagsma (2015). Handreiking Edense gemeenteraadsleden  bij incidenten in het sociaal domein.

I. Helsloot, M. In ’t Veld, J. Vlagsma & J. Fledderus (2015). Parkeren in Enkhuizen; Hoe zouden burgers als wethouder besluiten over parkeren in de binnenstad van Enkhuizen? Crisislab.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vlagsma (2015). Publieksonderzoek: asbestbrand in Roermond; hoe kijken inwoners er tegenaan? Crisislab.

A. Scholtens, I. Helsloot & J. Vlagsma (2015). Systeemevaluatie NOS-incident; Wat zijn leerpunten voor de toekomst voor het (bestuurlijk) optreden bij een acute terreurdreiging?  Crisislab.

Ira Helsloot & Judith Vlagsma (2015). Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening. A+O VVT en Crisislab.