Ondersteuning Veiligheidsregio Noord Holland Noord (1)

De Veiligheidsregio Noord Holland Noord (NHN) is een programma gestart om het veilig werken en leiderschap bij de brandweer te versterken. Crisislab ondersteunt een van de trajecten waarin specifiek wordt gekeken wat de menselijk factoren (human factors) betekenen voor het repressieve optreden van brandweermensen.

Twee jaar onderzoek heeft geleid tot een nieuw ontwerp voor de OvD’s, dat in 2018 aan de hand van experimenten zal worden getest op uitvoerbaarheid. Het door Crisislab ontwikkelde commandovoeringsmodel FAB-CM maakt onderdeel uit van dit ontwerp.

Meer informatie kunt u vinden in een artikeltje Veiliger werken door een andere werkwijze van de OvD? 

U kunt hier lezen hoe het traject van de Veiligheidsregio NHN zich verhoudt tot het traject Situationele Commandovoering van het IFV.

Share Button