Opdrachtgevers

Hieronder treft u een greep uit de onderzoeken, adviesopdrachten en trainingen uitgevoerd door Crisislab gerangschikt per opdrachtgever (op alfabetische volgorde) vanaf 2009, het jaar waarin Crisislab is opgericht. Verschillende onderzoekers hebben hun expertise op het terrein van crisisonderzoek en –advisering reeds in de jaren voor 2009 opgebouwd (zie de publicatielijsten van verschillende medewerkers).

Organisaties Onderzoeken/opdrachtgevers
Actiz
Advocatenkantoor Boekel De Nerée
A+O VVT
Brandweer Amsterdam-Amstelland
Brandweer Drenthe
 • Training commandovoering OvD-B (2014).
 • Nulmeting HOvD-B (2103).
 • Nulmeting compagniescommandanten (2013).
 • Evalueren van leider COPI en team tijdens COPI meerdaagse (2013).
Brandweer Friesland
 • Training commandovoering OvD-B (2014).
Brandweer Gelderland Zuid
 • Training commandovoering OvD-B (2011/2014).
 • Training over het door Crisislab ontwikkelde commandovoeringsmodel FAB-CM tijdens vakbekwaamheidsdagen (2012).
Brandweer Groningen
 • Training commandovoering OvD-B (2014).
Brandweer Twente
 • Implementatie van het door Crisislab ontwikkelde commandovoeringsmodel FAB-CM voor (Hoofd)Officieren van Dienst brandweer (2013/2014).
Brancheorganisaties Zorg
Chemelot Site Permit (CSP)
Crisislab
Dienst Metro
 • Review governance veiligheid metro Amsterdam (2014).
Europese Commissie
G4S
Gemeente Almelo
 • Ondersteuning crisisorganisatie bij datalek gemeente Almelo (2016).
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam, gemeente Zaandam en de provincie Noord-Holland
Gemeente Ede
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Soesterberg
Gemeente Uithoorn
 • Begeleiding werksessies ruimtelijke ordeningsproblematiek BRZO-bedrijf Amsteldijk beheer (voormalig Cindu) (2012).
Gemeente Waalwijk
Gemeente Wageningen
Gemeente Zeist
GHOR Nederland
Havenbedrijf Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
 • Ontwikkelen toetsingskader zelfredzaamheid (2011).
Leisurelands (voormalig RGV)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Nationaal Coördinator Groningen
Nationale politie
 • Visie op de omgang met de opsporing van hennepteelt (2016).
Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO)
 • Herschrijven les- en leerstof incidentbestrijding voor nautische medewerkers (2017).
NVBR
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
NIBHV
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Platform31
Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO)
Programma Politie en Wetenschap
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
 • Bijdrage aan optimalisatie interne veiligheidscultuur (2013).
 • Ondersteuning opstellen Bestuurlijke netwerkenkaarten crisisbeheersing (2011).
 • Ondersteuning opstellen Leidraad bestuurlijke omgang met incidenten (2011).
Provincie Utrecht
Radboud Universiteit Nijmegen
Rijkswaterstaat
 • Afwegingskader Rijkswaterstaat Veiligheid en crisismanagement (consortium met Berenschot)(2016).
 • Advisering nationaal tunnelregisseur (2011).
Stichting Maatschappij en Veiligheid
Stichting Platform Transportveiligheid
Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV)
Talis
The World Bank
 • Advisering veiligheidsregulering in Griekenland (2017).
 • Advisering beleid veiligheidsregulering in Griekenland (2016).
 • Advisering beleid brandveiligheid in Peru (2013).
 • Advisering beleid brandveiligheid in Azerbeidzjan (2011, 2012).
 • Advisering Kirgizië over de herziening van haar inspectiestelsel (2011).
Unibarge The Netherlands
 • Evaluatie crisisoefening Dolphin (2012).
Veiligheidsberaad
Veiligheidsregio Drenthe
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Groningen
 • Evaluatie van de crisisbeheersingsstuctuur in de veiligheidsregio Groningen (2011)
Veiligheidsregio’s Kennemerland en Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Limburg Noord
Veiligheidsregio Twente
 • Doorontwikkeling crisisorganisatie (2014-2016).
 • Evaluatie systeemtest (november 2016).
 • Evaluatie systeemtest (maart 2016).
 • Verschillende trainingen voor medewerkers/teams in de crisisorganisatie (2015/2016).
 • Evaluatie systeemtest (2013).
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland
Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Opstellen visie op bestel fysieke veiligheidszorg (2011, in consortium met COT).
Vrije Universiteit Amsterdam
 • Evaluatie oefening crisisorganisatie VU (2016).
 • Ondersteuning vormgeving crisisorganisatie voor het College van Bestuur en de evaluatie ervan (2011).
WODC