Quick scan Radboud Universiteit

In opdracht van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit voert Crisislab een quick scan uit naar de calamiteitenorganisatie van de universiteit. Dit gebeurt naar aanleiding van de brand op het dak van het Spinoza gebouw op 14 februari 2017. De vraag die in de quick scan centraal staat, is of de huidige calamiteitenorganisatie van de RU ‘op orde’ is, zodat er adequaat kan worden opgetreden bij incidenten.

Share Button