Quickscan overlast Marken

In de gemeentelijke kern Marken ervaren verschillende bewoners al geruime tijd ernstige overlast van een buurtbewoner. De overlast bestaat uit pesterijen en mogelijke schending van de privacy door de buurtbewoner.

De gemeente heeft de stichting Crisislab gevraagd om een quickscan uit te voeren die de gemeente kan helpen bij de besluitvorming over de te nemen acties rondom deze als door de bewoners zeer bedreigend ervaren situatie. Gesprekken met de bewoners maken onderdeel uit van de quickscan.

Crisislab benoemt op voorhand nadrukkelijk dat een uitkomst van de quickscan kan zijn dat er niets (meer) te doen valt omdat er voor de gemeente simpelweg geen zinvolle acties (meer) mogelijk zijn die passen binnen haar taken en bevoegdheden en/of omdat de kosten van mogelijke acties niet in verhouding staan tot de baten ervan.

Share Button