Risicoanalyse Hoger Onderwijs

Crisislab voert voor het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) een risicoanalyse uit. In de risicoanalyse staat de Europese dimensie centraal: de (nieuwe) risico’s die voortkomen uit de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen in Europa. Hierbij is er ook aandacht voor risicobeheersende maatregelen en het kostenaspect daarvan, zodat het verantwoordelijke bestuur onderbouwd kan besluiten in welk risico wel of niet geïnvesteerd moet worden.

Het programma IV-HO is ondergebracht bij SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Het programma IV-HO wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De rapportage wordt in het Engels opgeleverd zodat het ook op EU-niveau kan worden gedeeld.

Share Button