Slimme brandveiligheid in Nijmegen

De gemeente Nijmegen, veiligheidsregio Gelderland-Zuid, omgevingsdienst regio Nijmegen en woningcorporatie Talis willen in een pilot verkennen of er niet een meer proportionele wijze is om met brandveiligheid om te gaan. Door de verantwoordelijkheid meer bij Talis te laten liggen en effectief gebruik te maken van het gelijkwaardigheidsprincipe zou meer brandveiligheid tegen lagere kosten bereikt moeten worden.  Crisislab begeleidt deze pilot.

Share Button