Wat doen we?

We verrichten primair onderzoek op de kernthema’s: zelfredzaamheidcommandovoering, risico- en crisiscommunicatie en redelijk veiligheidsbeleid.

Wij voeren meer in het bijzonder evaluaties uit van grootschalige incidenten en crises.

Tevens adviseren en ondersteunen wij de overheid op de boven genoemde kernthema’s en verzorgen wij presentaties en trainingen.

Ook vindt u hier meer informatie over de leerstoel ‘Besturen van Veiligheid’.