Bijeenkomst d.d. 25 september 2012

Naar aanleiding van de bijeenkomst van 25 september is er een beknopte samenvatting gemaakt van hetgeen besproken is. Onder andere zijn het Expertisecentrum Zelfredzaamheid, de betrokkenheid van de leden en de eigen onderzoeksagenda aan bod gekomen. Meer leest u in het volgende document: Notulen_25-09-2012.

Posted in Zelfredzaamheid | Leave a comment

Expertgroep in beeld

De afgelopen weken zijn enkele leden van de Expertgroep geïnterviewd over het onderwerp Zelfredzaamheid. Tot op heden zijn hier de uitwerkingen van Jan Mans en Dick Fundter gepubliceerd via Youtube. Graag verwijzen wij u naar de Media voor het overzicht.

Posted in Zelfredzaamheid | Leave a comment

Afgelopen bijeenkomst

Tijdens de afgelopen bijeenkomst van de Expertgroep is er gesproken over verschillende onderwerpen. Graag maken wij u hier deelgenoot van en kunt u de notulen teruglezen in het volgende document:

Notulen bijeenkomst Expertgroep Zelfredzaamheid

Posted in Zelfredzaamheid | Leave a comment

Voortgangsbrief Nationale Veiligheid

De brief van Minister Opstelten aan de Tweede Kamer over de strategie ‘Nationale Veiligheid’ zoals gestuurd op 5 juni 2012. De minister pleit in deze Voortgangsbrief Nationale Veiligheid voor het “optimaal gebruik maken van de kennis, expertises en vaardigheden in de samenleving” en de daarbij betrokken “partijen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid”.

Posted in Beleidstukken, Zelfredzaamheid | Leave a comment

Welkom

Welkom op de nieuwe website van de Expertgroep Zelfredzaamheid.

Zeer binnenkort zal er op deze website informatie te vinden zijn over de expertgroep met betrekking tot haar visie, doelstelling en achtergrond.

Met vriendelijke groet,

Jan Mans
Voorzitter


   Het secretariaat wordt gevoerd vanuit de stichting Crisislab
Posted in Introductie | Leave a comment