Aanvullende analyse brandveiligheid Oostlijn Amsterdam

Begin 2020 heeft Crisislab, in samenwerking met het internationale adviesbureau WSP, in opdracht van de Dienst Metro & Tram van de gemeente Amsterdam een review uitgevoerd naar eerdere rapportages over de brandveiligheid van de metro-Oostlijn in Amsterdam. Conclusie van deze review was dat dit nog onvoldoende inzicht opleverde om uitspraken te kunnen doen over de daadwerkelijke brandveiligheid, en dat hiervoor aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

In samenwerking met WSP en het FESG, een adviesbureau verbonden aan de Universiteit van Gent, wordt dit onderzoek in 2020 en 2021 uitgevoerd. De rol van Crisislab hierbij is om met de (internationale) partners vast te stellen wat de uitgangspunten zijn bij dit onderzoek, zodat dit voldoet an zowel de wetenschappelijke kaders als aan de eisen in de Nederlandse context van het onderzoek. Verder draagt Crisislab er zorg voor dat de opbrengsten richting Metro & Tram en andere stakeholders, zoals het GVB en de Veiligheidsregio,  worden gecommuniceerd zodat dat het Bevoegd Gezag voldoende informatie heeft om met kennis over de brandveiligheid in de metro-Oostlijn te besluiten. Naast een analyse van de huidige stand van zaken qua brandveiligheid, zal deze rapportage ook adviseren over mogelijke of eventueel noodzakelijke maatregelen.