Advies over organisatie toezicht in Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Crisislab een onderzoek uit om tot een advies te komen over de organisatie van het toezicht in Amsterdam op horeca en kleinere evenementen waar het gaat om het gestelde in de APV en bijzondere wetten.

De vraag voor een advies is vanuit de organisaties THOR en VTH ontstaan omdat de samenwerking in de praktijk ingewikkeld is, zelfs als de taakverdeling ogenschijnlijk op hoofdlijnen helder is: THOR is voor ‘voor de gevel’ en VTH voor ‘achter de gevel’.