Advies toekomstbestendige AGS-functie in de VRR

In opdracht van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voert Crisislab onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de functie ‘Adviseur Gevaarlijke Stoffen’ (AGS), die al sinds jaar en dag belegd is bij het zogenaamde ‘AGS-piket’.

Onderdeel van deze AGS-functie is ‘het geven van praktisch advies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen’. Een tweede onderdeel van deze functie is het aansturen van meetploegen van de brandweer en het analyseren van hun resultaten, om op basis daarvan advies te geven over (onder meer) de omgevingsveiligheid bij ongevallen met gevaarlijke stoffen zich door de lucht kunnen verspreiden.

Van oorsprong was de AGS-functie organisatorisch belegd bij de Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR), vanwege de relatie met de DCMR-meldkamer voor milieu-overlast en de daarbij horende aanwezige expertise met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Enkele jaren geleden heeft de veiligheidsregio, die de functie al financierde, de adviseurs zelf ‘in huis’ gehaald.

Op dit moment constateert de VRR dat het ingewikkeld is de continuïteit van de AGS-functie te waarborgen. Zo blijkt het werven van adviseurs met voldoende kennis en competenties moeilijk. De vraag van de VRR is dan ook welk onderbouwd advies kan worden gegeven over de inrichting van een toekomstbestendige invulling van de AGS-functie. Het advies zal onder meer ingaan op de relatie tussen de Rotterdamse AGS-functie en de invulling ervan in de rest van Nederland (en daarbuiten).