Artikelen

Onze medewerkers schrijven regelmatig columns en artikelen voor vakbladen waaronder GRIP4, het Magazine nationale veiligheid en voorheen Alert. Wetenschappelijke publicaties van individuele medewerkers zijn beschikbaar via de medewerkerspagina, de Crisislab publicatiereeks is hier te vinden en een overzicht van onderzoeken, adviesopdrachten en trainingen staat hier.

Ira Helsloot

Juli 2013: “Over hoogspanningslijnen, kinderleukemie en kwakzalvers in epidemiologie en politiek”.
Augustus 2012: “Focus eerst op integrale hulpverleningsregio”.
Februari 2012: “Hoe overleef ik een crisis?”.
Januari 2012: “De wet van de woekerende professionalisering”.
Oktober 2011: “Naar een betere bovenregionale coördinatie” .
Oktober 2011: “Burger vertrouwt meer op capaciteiten Nederlandse overheid in crisistijd dan gedacht”.
Oktober 2011: “Veiligheid-regio’s?”.
Augustus 2011: “De EHEC-uitbraak”.
Juni 2011: “De narrige burger en het warrige risicobeleid”.
April 2011: “Pamflet, naar betere evaluaties”.
Maart/april 2011: “Evaluatie nationale aanpak Mexicaanse griep”.
November 2010: “Bordjescultuur”.
September 2010: “Gulzig bestuur”.
Juli/augustus 2010: “Over kalkoenen en andere wetmatigheden”.
Januari/februari 2010: “De Zweden doen het beter?”.
November/december 2009: “Stellingname zelfredzaamheid”.
Maart 2009: “Eerste observaties over de Turkish Airlines crash van 25 februari”.
September 2008: “Grootschalige evacuaties: inzicht en overzicht gevraagd”.
Mei 2007: “Uiteindelijk gaat het om het geld dat we er voor over hebben om het glas te vullen”.

Astrid Scholtens

Oktober 2013: “Balanceren tussen loslaten en zorgen”.
Juni 2012: “Nodig of overbodig? Een bezinning op de bevolkingszorg”.
Juni 2012: “Naar meer realiteit in bevolkingszorg”.

Februari 2012: “Hoe overleef ik een crisis?”.
Mei/juni 2011: “Crisisbeheersing in Drenthe: naar een effectievere en efficiëntere werkwijze”.
April 2011: “Pamflet, naar betere evaluaties”.
Maart/april 2011: “De poldercrash: burgers aan het woord”.
Februari 2011: “Winterbanden”.
December 2010: “Out-of-the-box”.
Oktober 2010: “Burgerinitiatief”.
Juli/augustus 2010: “Vergelijkend onderzoek stroomstoring Bollenstreek”.
Juli 2010: “Plattelandsfeest”.
Juni 2010: “Dr. Clavan”.
Mei 2010: “Tegennatuurlijk”.
April 2010: “De zoutsinterklaas”.
Maart 2010: “Ont-grip-pen”.
Februari 2010: “Idee-fixe”.
Januari/februari 2010: “De Zweden doen het beter?”.
Januari 2010: “Bestuurlijke kullekoek”
.
December 2009: “Van evalueren leren”.
November/december 2009: “Stellingname zelfredzaamheid”.
November 2009: “Onderzoeksfocus”.
Oktober 2009: “Congestie”.
September 2009: “Zwarte zwanen”.
Juli/Augustus 2009: “Lang leve de Zwedenaren”.
Juni 2009: “Burgerlijke ongehoorzaamheid”.
Mei 2009: “Lessen van de Punt over de commandostructuur”.
April 2009: “Opdrachtgerichte commandovoering”.
Maart 2009: “Stokpaardjes”.
Maart 2009: “Eerste observaties over de Turkish Airlines Crash van 25 februari”.
Maart 2009: “Naar een realistische inrichting van landelijke operationele aansturing”.
December 2008: “Burgerparticipatie en (zelf)redzaamheid bij rampen en crises”
.
September 2008: “Crisisbeheersing stroomuitval Bommeler- en Tielerwaard geëvalueerd”.
November 2007: “Samenwerking in crisisbeheersing: overschat en onderschat”.

Jelle Groenendaal

Maart/april 2011: “De poldercrash: burgers aan het woord”.
Juli/augustus 2010: “Vergelijkend onderzoek stroomstoring Bollenstreek”.
Januari/februari 2010: “De Zweden doen het beter?”.
Augustus 2012: “Flexibele hulpverlener ontmoet zelfredzame treinreiziger bij treinbotsing Westerpark”.