Bestuurlijk symposium risico’s energietransitie

Op verzoek van de bestuurlijke werkgroep Bestuurlijk Omgaan met Veiligheidsrisico’s van de ENergietransitie (BOVEN) bestaande uit wethouders, burgemeesters en gedeputeerden en in opdracht van het ministerie van EZK organiseert Crisislab een bestuurlijk symposium over burgerbetrokkenheid (waaronder het informeren van de samenleving) bij de energietransitie.

Het symposium vindt plaats op 28 januari 2022. De voorzitter van de werkgroep BOVEN, Jan van Belzen, fungeert als dagvoorzitter van het symposium. Alex Brenninkmeijer is een van de sprekers; recentelijk heeft hij een advies opgesteld over het opzetten van burgerfora in het kader van het klimaatbeleid.

De opbrengst van de dag wordt verwerkt tot een bestuurlijke handreiking.

In juni 2021 heeft Crisislab als penvoerder van de bestuurlijke werkgroep BOVEN een handreiking in vraag-en-antwoord-vorm geschreven over bestuurlijk omgaan met de veiligheidsrisico’s van de energietransitie. Deze handreiking kunt u hier vinden.

Ook heeft Crisislab in dit kader een onderzoek naar een succesvolle omgang met actiegroepen uitgevoerd. In het onderzoek hebben we ons specifiek op actiegroepen gefocust die zich richten op de beïnvloeding van (lokaal) overheidsbeleid over de energietransitie. De rapportage kunt u hier downloaden.