Beter leren van incidenten door railAlert

In opdracht van railAlert ondersteunt Crisislab bij het traject om railAlert beter te laten leren van incidenten.