Bouwstenen voor proportioneel uitvoerings- en handhavingsbeleid

In opdracht van de gemeente Den Haag levert Crisislab een aantal bouwstenen aan die zij kan gebruiken bij het opstellen van een proportioneel uitvoerings- en handhavingsbeleid voor het omgevingstoezicht op bedrijfsmatige asbestsanering. Onder ‘proportioneel’ verstaan we dat de kosten en baten van het toezicht in een redelijke verhouding staan. Wat redelijk is kan gekwantificeerd worden op basis van de gebruikelijke normen daarvoor zoals die bijvoorbeeld door de Gezondheidsraad zijn voorgesteld. Andere verstandige grondprincipes zijn bijvoorbeeld dat toezicht bij voorkeur niet dubbel wordt uitgevoerd en dat partijen binnen de eigen verantwoordelijkheid blijven.

Share Button