Evaluatie bevolkingszorg schietincident Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht voert Crisislab een evaluatie uit naar het monodisciplinaire optreden van de gemeente tijdens het schietincident dat op 18 maart jl. in Utrecht plaatsvond. Het gaat meer precies om uitvoering van de gemeentelijke bevolkingszorgprocessen, waaronder crisiscommunicatie.