Evaluatie brandveiligheidsbeleid Nijmegen

In opdracht van Stadscontrol Nijmegen draagt Crisislab bij aan de evaluatie van het brandveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan door de gemeente Nijmegen. Crisislab is verantwoordelijk voor de analyse van het beleid: past het bij de landelijke inzichten van Brandweer Nederland, bij de wetenschappelijke inzichten over vergunningverlening en toezicht op het terrein van brandveiligheid en past het bij de aankomende wetswijzigingen met betrekking tot brandveiligheid en de bebouwde leefomgeving.