Evaluatie praktijkwerking nieuw evenementenbeleid Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Crisislab een evaluatie uit naar de werking in de praktijk van het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam. In maart 2018 heeft de gemeente dit nieuwe evenementenbeleid vastgesteld voor de grote(re) evenementen en festivals in de openbare ruimte. De raad heeft toen gevraagd om binnen twee jaar dit nieuwe beleid te evalueren. De hoofdvraag is: hoe geven betrokkenen (vergunningverleners, organisatoren van grote evenementen en toezichthouders) in de dagelijkse praktijk uitvoering aan het nieuwe beleid en wat betekent dit voor de praktische uitvoerbaarheid?