Hoe om te gaan met actiegroepen?

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doet Crisislab een onderzoek naar een juiste omgang met actiegroepen. Een actiegroep is een samenwerkingsverband van personen dat zich richt op een bepaald doel.

In het onderzoek focussen we ons specifiek op actiegroepen die zich richten op de beïnvloeding van (lokaal) overheidsbeleid. Meer inzicht in hoe het lokaal bestuur kan omgaan met actiegroepen op een wijze die als correct wordt ervaren, is behulpzaam bij de lokale besluitvorming, in het bijzonder in het kader van de energietransitie.

We onderzoeken hiervoor de kenmerken van de (leden van) actiegroepen en de strategieën die zij toepassen, de reactie van de overheid op deze strategieën en relateren dit aan de mate van ervaren correcte overheidsreactie en succes van een actiegroep.