Hoe veilig is de keten op Kijfhoek?

In opdracht van ProRail voert Crisislab een onderzoek uit naar wat vier incidenten die in de zomer van 2018 op het rangeer- en heuvelterrein Kijfhoek plaatsvonden, betekenen voor de integrale veiligheid. Bekeken wordt of er een samenhang is tussen de incidenten die mogelijk duidt op een structureel veiligheidsprobleem dat zou moeten worden aangepakt. En zo ja, op welke wijze? Op voorhand kan niet uitgesloten worden dat er geen achterliggende oorzaak is voor de incidenten en het dus slechts toeval is dat er schijnbaar meer (grotere) incidenten dit jaar hebben plaatsgevonden.