Jasper Haen

j.haen [at] crisislab.nl

+ 31 (0)6 46741332

Biografie

Jasper Haen (MSc) is werkzaam bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en associate trainer bij Crisislab.

Hij was tweeëneenhalf jaar onderzoeker bij Crisislab (tot juli 2021) en heeft in die tijd niet alleen bijgedragen aan verschillende onderzoeken maar ook aan de trainingen die Crisislab verzorgd. Hij voltooide de Master Bestuurskunde, met de specialisatie ‘Besturen van Veiligheid’, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit was de eerste vervolgstap na een bachelor Bestuurskunde en premaster Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar voltooide hij ook de Master Business Administration en koos voor de specialisatie ‘Strategic Management’. Zijn afstudeeronderzoek, in het kader van de Master Bestuurskunde, bestond uit een onafhankelijke evaluatie van het Kennisplatform Tunnelveiligheid en de beantwoording van de daaruit voortkomende vraag of een verlenging van de subsidie voor het platform te beargumenteren zou zijn. De aanbevelingen uit de thesis hebben bijgedragen aan de verlenging van de subsidie.

Publicaties (bij Crisislab)

I. Helsloot & J. Haen (2020). Doorlichting aanschafadvies persoonlijke beschermingsmiddelen voor TGB. In opdracht van de regionale ambulancedienst Brabant Midden-West-Noord. 

A. Scholtens, I. Helsloot & J. Haen (2019). Risicocommunicatie door Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s. In opdracht van het Programma Duurzame Veiligheid 2030.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Haen (2020). Some observations on the troublesome implementation of risk-based inspections in the Netherlands. Safety Science, vol. 122. 104507.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Haen (2019). Wat vinden burgers over de opkomsttijden van de hulpverleningsdiensten? In opdracht van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

I. Helsloot, J. Hanekamp & J. Haen (2019). Tijd voor koffie met een toefje grond! Inzichten voor herijking voor het Amsterdamse bodemsaneringsbeleid. In opdracht van de gemeente Amsterdam.