Marijn Helsloot

Marijn

jccm [at] fm.ru.nl

Biografie

Marijn Helsloot studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij volgt de master Bestuurskundeaan de Vrije Universiteit (VU), met als specialisatie maatschappelijke organisaties. Bij Crisislab is hij redactie-assistent van het Journal of Contingencies and Crisis Management.

In afwachting van de start van zijn universitaire master aan de VU was hij van januari tot september 2018 ook junior onderzoeker bij Crisislab en werkte hij mee aan een aantal publicaties.

Publicaties

A. Scholtens, M. Helsloot & I. Helsloot (2019). Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag. Politie & wetenschap/SDU: Den Haag.

I. Helsloot, M. Helsloot & A. Scholtens (2018). Kernenergie gevaarlijk?; Een publieksonderzoek naar wat mensen denken over de risico’s van kerncentrales. Crisislab.

M. Helsloot, I. Helsloot & A. Scholtens (2018). Meer blauw op straat; Een publieksonderzoek. Crisislab.