Marijn Helsloot

m.helsloot [at] crisislab.nl

+ 31 (0)631777110

Biografie

Marijn Helsloot (MSc) is onderzoeker bij Crisislab. Hij voltooide de Master Bestuurskunde, met de specialisatie ‘Besturen van maatschappelijke organisaties’, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In zijn studietijd was hij de assistent editor van het internationale Journal of Contingencies and Crisis Management (JCCM).

Publicaties

E. Cator, I. Helsloot & M. Helsloot (2021). Bombardementen Oost-Souburg; een berekening van verdacht gebied volgens de Amsterdamse methode toegepast op twee bombardementen. In opdracht van Expload.

A. Scholtens, M. Helsloot & I. Helsloot (2021). Noodhulp als specialisme; een theoretische verkenning naar mogelijkheden voor een aparte specialistische noodhulporganisatie. In opdracht van de landelijke portefeuillehouder GGP van de nationale politie.

I. Helsloot, C. Kijne & M. Helsloot (2020). Managementsamenvatting Schoon schip maken in het IJmuider Havengebied: wie doet wat? In opdracht van de gemeente Velsen.

A. Scholtens, M. Helsloot & I. Helsloot (2019). Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag. Politie & wetenschap/SDU: Den Haag.

Ondersteuning bij Noordzee pilotonderzoek conventionele explosieven (2019). Een opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en TenneT.

M. Helsloot, I. Helsloot & A. Scholtens (2018). Meer blauw op straat; een publieksonderzoek. Crisislab. 

I. Helsloot, M. Helsloot & A. Scholtens (2018). Kernenergie gevaarlijk?; Een publieksonderzoek naar wat mensen denken over de risico’s van kerncentrales. Crisislab.