Marijn Helsloot

Marijn

jccm [at] fm.ru.nl

Biografie

Marijn Helsloot studeert culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Bij Crisislab is hij redactie-assistent van het Journal of Contingencies and Crisis Management.

In afwachting van de start van zijn universitaire master was hij van januari tot september 2018 ook junior onderzoeker bij Crisislab.

Publicaties

I. Helsloot, M. Helsloot & A. Scholtens (2018). Kernenergie gevaarlijk?; Een publieksonderzoek naar wat mensen denken over de risico’s van kerncentrales. Crisislab.

M. Helsloot, I. Helsloot & A. Scholtens (2018). Meer blauw op straat; Een publieksonderzoek. Crisislab.