Marijn Helsloot

Marijn Helsloot (MSc) was in de periode 2020 – 2023 onderzoeker bij Crisislab. Hij voltooide de Master Bestuurskunde, met de specialisatie ‘Besturen van maatschappelijke organisaties’, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In zijn studietijd was hij de assistent editor van het internationale Journal of Contingencies and Crisis Management waar Ira Helsloot 18 jaar hoofdredacteur van was.

Publicaties

I. Helsloot & M. Helsloot (2023). Samen werken zonder gedeeld beeld. Een evaluatie van de pilot proportionele brandveiligheid in Nijmegen. In opdracht van de gemeente Nijmegen.

M. Helsloot & I. Helsloot (2023). O-O! Wat denken inwoners echt over bommen en granaten? Crisislab.

I. Helsloot, R. Zweet & M. Helsloot (2023). Naar robuuste en toekomstbestendige coördinatie van de nationale operationele taken van de politie. In opdracht van de Nationale Politie/DLOC.

I. Helsloot & M. Helsloot (2022). Handboringen in OO verdacht gebied. In opdracht van SIVOON.

I. Helsloot & M. Helsloot (2022). Taken en bevoegdheden van gemeenten bij ontplofbare oorlogsresten (2022). In opdracht van het kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten.

I. Helsloot & M. Helsloot (2022). Burgerbetrokkenheid bij de risico’s en onderzekerheden van de energietransitie. Penvoering namens de bestuurlijke werkgroep BOVEN.

A. Scholtens & M. Helsloot (2021). Is er onveiligheid door tijdsdruk op het spoor? In opdracht van ProRail.

I. Helsloot & M. Helsloot (2021). Bestuurlijke handreiking: Vragen en antwoorden over de bestuurlijke omgang met veiligheidsrisico’s van de energietransitie. Penvoering namens de bestuurlijke werkgroep BOVEN (2021)

I. Helsloot & M. Helsloot (2021). Laat ons meedenken; een onderzoek naar de motivatie van actiegroepen. In opdracht van het ministerie van EZK.

E. Cator, I. Helsloot & M. Helsloot (2021). Bombardementen Oost-Souburg; een berekening van verdacht gebied volgens de Amsterdamse methode toegepast op twee bombardementen. In opdracht van Expload.

I. Helsloot & M. Helsloot (2021). Twentse accenten; een second impression van het functioneren van de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Twente tijdens de coronacrisis. In opdracht van de veiligheidsregio Twente.

A. Scholtens, M. Helsloot & I. Helsloot (2021). Noodhulp als specialisme; een theoretische verkenning naar mogelijkheden voor een aparte specialistische noodhulporganisatie. In opdracht van de landelijke portefeuillehouder GGP van de nationale politie.

I. Helsloot, C. Kijne & M. Helsloot (2020). Managementsamenvatting Schoon schip maken in het IJmuider Havengebied: wie doet wat? In opdracht van de gemeente Velsen.

A. Scholtens, M. Helsloot & I. Helsloot (2019). Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag. Politie & wetenschap/SDU: Den Haag.

Ondersteuning bij Noordzee pilotonderzoek conventionele explosieven (2019). Een opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en TenneT.

M. Helsloot, I. Helsloot & A. Scholtens (2018). Meer blauw op straat; een publieksonderzoek. Crisislab. 

I. Helsloot, M. Helsloot & A. Scholtens (2018). Kernenergie gevaarlijk?; Een publieksonderzoek naar wat mensen denken over de risico’s van kerncentrales. Crisislab.