Ondersteuning workshops COB: van object- naar systeemveiligheid

Crisislab ondersteunt het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) bij het project ‘Van object- naar systeemveiligheid’. Dit project is gestart om zowel de problemen als mogelijkheden ten aanzien van veiligheid bij meervoudig ruimtegebruik in kaart te brengen. Aan de hand van workshops rondom vier casussen wordt (in 2020) geprobeerd zicht te krijgen op de overkoepelende aspecten die voor geheel Nederland relevant zijn. Crisislab heeft hierbij een ondersteunende rol, zowel bij het voorbereiden van de workshops als bij het reflecteren op de opbrengst.