Onderzoek inzichten voor proportioneel asbestbeleid

In samenwerking met de Universiteit Utrecht en TNO onderzoekt Crisislab wat proportioneel asbestbeleid is in een aantal standaardcasus zoals het verwijderen van vensterbanken van asbestcement. Dit onderzoek dat in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes wordt uitgevoerd, moet helpen het Nederlandse asbestbeschermingsbeleid meer wetenschappelijk onderbouwd te maken.

Share Button