Praktijkproef met Brzo-bedrijven om samen te leren van incidenten

In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop heeft Crisislab een Handreiking Beter leren van incidenten in de (petro)chemische industrie opgesteld. Gelijktijdig voerde IT consultant CGI een onderzoek uit naar de mogelijkheden om zogeheten ‘blockchain technologie’ toe te passen in het veiliger maken van Brzo-bedrijven. Met behulp van financiering van het ministerie van VWS worden deze twee projecten nu gecombineerd. Een kleine groep Brzo-bedrijven (Shell, LyondellBasel, BASF, Dow en Teijin Aramid) zal onder begeleiding van Crisislab en CGI een praktijkproef uitvoeren waarin geprobeerd wordt samen te leren van incidenten. CGI heeft daarvoor een blockchain applicatie ontwikkeld die de deelnemende bedrijven in staat stelt om volledig anoniem bijna-incidenten met elkaar te delen. Crisislab zal deze praktijkproef ondersteunen door, met de opgevoerde bijna incidenten als uitgangspunt, leersessies te organiseren waarbinnen het gedachtegoed uit de door Crisislab ontwikkelde handreiking centraal zal staan, en de deelnemende bedrijven uitgenodigd worden met elkaar in gesprek te gaan om zo gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen.