Proportioneel beoordelingskader perronveiligheid

Uit risicoanalyses van de afgelopen jaren blijkt dat de perronveiligheid onder druk staat als gevolg van het toenemende aantal reizigers. Veel stations zijn niet berekend op deze passagiersaantallen. Als gevolg daarvan is de transfercapaciteit voor veel perrons te beperkt. Hierdoor zouden potentieel gevaarlijke situaties ontstaan waarbij wachtende, instappende en/of uitstappende passagiers in de ‘veiligheidszone’ van de trein gedwongen worden.

De verwachting is dat de trend van toenemende reizigersaantallen de komende jaar door zal zetten. In 2030 verwacht ProRail zelfs ten opzichte van 2020 een stijging van het aantal treinreizigers met 45%.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert Crisislab samen met ProRail een onderzoek uit om tot een proportioneel beoordelingskader voor perronveiligheid te komen.