Proportioneel veiligheidsbeleid voor bedienbare bruggen

In opdracht van de gemeente Rotterdam en provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen, voert Crisislab onderzoek uit naar de veiligheid van bedienbare bruggen in Nederland. De Europese machinerichtlijn vraagt om een analyse van en (bestuurlijk) besluit over wanneer een brug voldoende veilig is. Recente incidenten met bruggen die onderzocht zijn door de Onderzoeksraad voor Veiligheid benadrukken de urgentie van een dergelijke analyse om beargumenteerd te kunnen besluiten wanneer investeringen noodzakelijk zijn en wanneer niet. Doel van het onderzoek is daarmee om te komen tot een proportionele risicoanalyse voor redelijk veiligheidsbeleid van bedienbare bruggen in Nederland.