Review methodiek Gezondheidsraad

Werknemers kunnen bij werkzaamheden blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Het beschermingsbeleid hiertegen moet zoals alle veiligheidsbeleid proportioneel zijn met het risico. De Gezondheidsraad adviseert hierover. In opdracht van de stichting M2 voeren Crisislab en Jaap Hanekamp een review uit van de door de Gezondheidsraad gehanteerde beoordelingsmethodiek in haar recente adviezen over de gevolgen van blootstelling aan chroom 6, dieselmotoremissie en de stoffen die in de lucht vrijkomen bij ijzer- en staalgieten.