Review gebruik pbm’s voor ambulancepersoneel bij extreem geweld

In opdracht van de RAV Brabant Midden-West-Noord voert Crisislab een review uit over het door de Ambulancezorg Nederland aangedragen advies voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) voor ambulancepersoneel in situaties waarin sprake is van extreem geweld. De centrale vraag bij de review is: wat betekent het gebruik van deze pbm’s voor mens en organisatie? De RAV Brabant Midden-West-Noord kan op basis daarvan dan besluiten of de aanschaf ervan echt noodzakelijk is.