Risicocommunicatie door Nederlandse chemiesector en overheid

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert Crisislab een onderzoek uit dat inzicht moet geven in de huidige risicocommunicatiepraktijken tussen de Nederlandse chemiesector/overheid en burgers en deze te beoordelen op basis van de wetenschappelijke inzichten over risicocommunicatie. Dit inzicht kan door overheden en bedrijven benut worden om hun risicocommunicatiepraktijken te verbeteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Roadmap 3 ‘Transparante en beveiligde sector’ dat onderdeel uitmaakt van het Programma Duurzame Veiligheid 2030.