Slimmere opsporing bij de basisteams in Noord-Holland

In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) heeft Crisislab een actieonderzoek uitgevoerd om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige praktijk wordt, mede door de gedrevenheid van rechercheurs, regelmatig te veel capaciteit ingezet op zaken die of nooit tot een veroordeling zullen komen of waar met veel minder werk hetzelfde resultaat in de rechtszaal kan worden behaald. Mede op basis van analyse van jurisprudentie hebben wij een handleiding Slimme Opsporing ontwikkeld die rechercheurs in de praktijk zou moeten helpen om slimmer om te (kunnen) gaan met het bewijsmateriaal. Crisislab heeft de implementatie van die handleiding begeleid en geëvalueerd. De bevindingen zullen binnenkort in de reeks politiewetenschap van het programma worden gepubliceerd.

Meer precies werd de implementatie van de handleiding begeleid bij de districtsrecherche in Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. In opdracht van de politie Noord-Holland voeren wij een soortgelijk begeleidingstraject uit voor de basisteams en de weegtafel ‘ZSM’ in Noord-Holland.