UXO in de Noordzee

Crisislab werkt samen met Expload en Saricon aan een verkenning wat proportioneel beleid moet zijn voor de omgang met onontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem van de Noordzee (UXO in vaktermen). De opdrachtgever is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en Gemeente Rotterdam.