Voorzitterschap Technische Veiligheidscommissie Chemelot

Door de Provincie Limburg, de gemeenten rondom Chemelot en site Chemelot zelf is een Technische Veiligheidscommissie (TVC) ingesteld die een kader moet ontwikkelen waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie om van de Chemelot site de meeste veilige site in Europa te maken. De TVC zal komen met bronmaatregelen op de site, richtlijnen voor de ruimtelijke ordening rondom de site en met adviezen voor de voorbereiding op incidenten. Ira Helsloot is voorzitter van de TVC.