Aanvullende analyse brandveiligheid metro Oostlijn Amsterdam

Begin 2020 heeft Crisislab, in samenwerking met het internationale adviesbureau WSP, in opdracht van de Dienst Metro & Tram van de gemeente Amsterdam een review uitgevoerd naar eerdere rapportages over de brandveiligheid van de metro-Oostlijn in Amsterdam. Conclusie van deze review was dat dit nog onvoldoende inzicht opleverde om uitspraken te kunnen doen over de daadwerkelijke brandveiligheid, en dat hiervoor aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

In samenwerking met WSP en het FESG, een adviesbureau verbonden aan de Universiteit van Gent, is dit aanvullende onderzoek in 2020 en 2021 uitgevoerd. De rol van Crisislab hierbij was om met de (internationale) partners vast te stellen wat de uitgangspunten zijn bij dit onderzoek, zodat dit voldoet aan zowel de wetenschappelijke kaders als aan de eisen in de Nederlandse context van het onderzoek. Verder heeft Crisislab ervoor gezorgd dat de opbrengsten richting Metro & Tram en andere stakeholders, zoals het GVB en de Veiligheidsregio, zijn gecommuniceerd zodat zij voldoende informatie hadden om het bevoegd gezag over de brandveiligheid in de metro-Oostlijn te adviseren. De rapportage concludeert dat het brandveiligheidsniveau ruim voldoende is met de maatregelen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd en geeft nog enkele mogelijkheden om het veiligheidsniveau marginaal maar wel proportioneel verder te verhogen.

De rapportage kunt u hier downloaden.