In de media

Hieronder is een overzicht te vinden van de media optredens van Crisislab.

02/03 januari-2023
Ira Helsloot herhaalt zoals iedere jaarwisseling zijn statement over een landelijk of lokaal vuurwerkverbod in verschillende media zoals ‘Met het oog op morgen’, Trouw en het Reformatorisch Dagblad,

02-juli-2022
Ira Helsloot in een artikel bij Wynia’s Week: De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden.

02-juli-2022
Ira Helsloot introduceert bij dr Kelder en Co het begrip crisocratie: onze overdreven hang om problemen als een crisis te duiden, en wat dit voor de aanpak betekent. Het gesprek kunt u hier terugluisteren.

26-12-2021
Mbt Corona: Andreas Voss en Ira Helsloot hebben het een tweegesprek in De Gelderlander over het échte effect van de coronamaatregelen en de opstelling van het OMT daarbij. Het gesprek kunt u hier lezen.

15-09-2021
Mbt Corona: Ira Helsloot geeft een webinar over de gevolgen van de coronacrisis aan de Groene Rekenkamer onder de titel ‘Lockdowns kosten meer levens dan ze redden’. De webinar kunt u hier bekijken.

19-01-2021
De verwijdering van een ‘neutrale’ post van Ira Helsloot op LinkedIn met daarin een verwijzing naar een artikel van voormalig ‘denker des vaderlands’ René ten Bos is terecht aanleiding voor de rector magnificus van de Radboud Universiteit om een lans te breken voor een vrijheid van meningsuiting die niet door commerciële partijen wordt beknot. Lees hier het artikel LinkedIn verwijdert bericht hoogleraren: ‘Een schande’.

17-12-2020
Mbt Corona: In het NRC stelt Herstel-NL, waar Ira Helsloot ook deel van uitmaakt, dat de maatregelen van de harde lockdown disproportioneel zijn. Lees hier het hele artikel.

15-12-2020
Mbt Corona: Naar aanleiding van de harde lockdown van 14 december 2020 stelt Ira Helsloot in een opiniestuk in De Telegraaf dat ‘het kabinet nu middelen inzet die zwaarder zijn dan de kwaal.’ Lees hier het hele artikel.

23-10-2020
Mbt Corona: In Medisch Contact van 5 augustus heeft Ira Helsloot een interview gegeven over de immense gevolgen van het coronabeleid. Op 23 oktober kruisten Redteamlid Mulder en Ira Helsloot de degens over wat redelijk coronabeleid is bij omroep Gelderland.

20-10-2020
Mbt Corona: Ira Helsloot stelt bij BNR Big Five dat hij vindt dat cijfers te weinig in context worden geplaatst, en dat er te eenzijdig wordt gestuurd op het voorkomen van corona-doden. ‘Het negatieve effect is zo veel groter dan het positieve. Dan zou je als samenleving moeten constateren dat je de maatregelen die we nu hebben ingezet niet zou moeten nemen.’

04-09-2020
Mbt Corona: Ira Helsloot en Maurice de Hond in gesprek bij Ongehoord Nederland over de coronamaatregelen.

16-07-2020
In een ingezonden brief in het NRC stellen Kees Kramers (hoogleraar medicatieveiligheid van het Radboud Umc) en Ira Helsloot dat de Nederlandse media een verantwoordelijkheid dragen, die ze echter zelden nemen, om met verstand en afgewogen over medicijnveiligheid te schrijven. Sensatieberichtgeving veroorzaakt beschermend gedrag van mensen dat hen naar veel slechtere alternatieven leidt. De ingezonden brief kunt u hier downloaden.

29-06-2020
Mbt Corona: Op Platform O presenteert Ira Helsloot drie observaties aangaande de coronacrisis in het artikel ‘De (politieke) dynamiek van de coronacrisis.’

26-05-2020
Mbt Corona: Op Platform O stellen Ira Helsloot en Jelle Groenendaal in het artikel ‘Coronacrisis vraagt om rationele herijking van het veiligheidsbeleid’ voor om de kosten en baten van het huidige veiligheidsbeleid scherp af te wegen, zodat bezuinigd kan worden op zaken die toch al weinig effect hebben. Daarnaast is het raadzaam een bepaalde mate van onveiligheid simpelweg te accepteren.

09-05-2020
Mbt Corona: In ‘de kwestie’ van De Volkskrant leggen Ira Helsloot en Xander Koolman (gezondheidseconoom aan de VU) uit waarom zij vinden dat de versoepeling van de coronamaatregelen wel respectievelijk geen goed idee zijn. Het artikel kunt u hier downloaden.

01-05-2020
Mbt Corona: Ira Helsloot en collega hoogleraar infectieziekte preventie Andreas Voss van het Radboud Umc bij De Week van Gelderland van Omroep Gelderland over het wel of niet in Nederland handhaven van de corona-maatregelen die momenteel nog steeds in Nederland gelden.

28-04-2020
Mbt Corona: Op Platform O reageren Ira Helsloot en Jelle Groenendaal in het artikel ‘Besluitvorming coronacrisis gaat niet alleen om andere experts’ op de oproep van Beatrice de Graaf en Wout Broekema dat het de hoogste tijd is dat er experts op andere beleidsterreinen dan de volksgezondheidzorg betrokken worden in de besluitvorming over de aanpak van het coronavirus. Helsloot en Groenendaal stellen dat hun punt over de noodzaak van dergelijke expertise natuurlijk juist is, maar miskent dat het gebruik van andere expertise volgt op een politiek-bestuurlijke keuze over de vraag welke waarden leidend zijn bij de besluitvorming.

18-04-2020
Mbt Corona: Ira Helsloot was te gast bij Jort Kelder op Radio NPO1. Nogmaals legt hij uit waarom een integrale aanpak van het coronavirus noodzakelijk is. Het fragment kunt u hier terugluisteren.

29-03-2020
Mbt Corona: Op zondagavond 29 maart deed Ira Helsloot bij Op1 (wederom) een oproep voor een integrale aanpak van het coronavirus. De uitzending kunt u hier terugkijken. De NOS blikte daar een dag later in haar corona-liveblog op terug, onder het kopje ‘Hoogleraar Besturen van Veiligheid: denk na over versoepeling maatregelen’. Het artikel uit De Volkskrant waarnaar wordt verwezen treft u hier aan.

29-03-2020
Mbt Corona: In een artikel in het AD legt Ira Helsloot uit dat de huidige coronamaatregelen meer schade aan de volksgezondheid toebrengen dan het aan winst oplevert. Het artikel kunt u hier downloaden.

24-03-2020
Mbt corona: In een opiniestuk in De Volkskrant roepen Ira Helsloot en Peter Olsthoorn (journalist en onderzoeker aan de VU) op om (de gevolgen van) het coronavirus in perspectief te plaatsen. Het artikel kunt u hier downloaden.

20-03-2020
Mbt corona: In een podcast van het BNR-programma Boekestijn en De Wijk pleit Ira Helsloot voor meer redelijkheid in de aanpak van het coronavirus. De podcast kunt u hier beluisteren.

18-03-2020
Mbt corona: Samen met hoogleraar Arjen Boin en emeritus hoogleraar Abram de Swaan reflecteert Ira Helsloot in een artikel in het NRC op de toespraak van premier Rutte van afgelopen maandagavond naar aanleiding van (de aanpak van) het coronovirus.

13-03-2020
Mbt corona: In De Volkskrant en het Parool legt Ira Helsloot uit waarom het niet verstandig is om als coronamaatregel de scholen te sluiten.

27-02-2020
Mbt corona: In de podcast De Dag van NPO Radio1 pleit Ira Helsloot ervoor om te accepteren dat een uitbraak van het coronavirus er komt, en dat dit duidelijk aan de burgers gecommuniceerd moet worden.

08-01-2020
In Trouw legt Ira Helsloot uit hoe het komt dat de roep om een vuurwerkverbod steeds groter wordt (bij ten minste de politiek). Het artikel in hier te vinden.

12-10-2019
In de rubriek ‘de kwestie’ van De Telegraaf van zaterdag 12 oktober 2019 betoogt Ira Helsloot waarom hij de noodkreet van Erik Akerboom, dat de politie een vuurwerkverbod niet kan handhaven, niet terecht vindt.

02-07-2019
In het vakblad Arbo roept Ira Helsloot op om stoer te adviseren over risico’s: Durft u stoer te adviseren?

12-06-2019
Het AD kopt naar aanleiding van ons onderzoek naar vijf ‘incidenten’ op Kijfhoek in de zomer van 2018: Onderzoek wijst uit: ‘Rangeerterrein Kijfhoek heeft structurele veiligheidsproblemen’.

27-05-2019
De Volkskrant besteedt aandacht aan ons onderzoek Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag in het artikel: Met het gezag van de politie is niets mis, ontdekt het Crisislab op straat.

05-07-2018
Naar aanleiding van de behandeling tijdens de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van het eerste advies over de gaswinning in Groningen van de drie hoogleraren Ira Helsloot (RUN/Crisislab), Eric Cator (RUN) en Jan Rots (TU Delft) zijn onder andere in De Telegraaf en het Dagblad van het Noorden artikelen verschenen.

11-04-2018
In een artikel van het NOS reageert Ira Helsloot op de rapportage van de Gezondheidsraad dat stelt dat langdurige blootstelling aan sterke magnetische velden mogelijk een hoger risico geeft op het ontstaan van kinderleukemie en hersentumoren bij kinderen. De raad adviseert daarom om het al langer bestaande voorzorgbeleid te handhaven om niet te dicht te bouwen bij hoogspanningslijnen. Aangeraden wordt om het beleid zelfs wat verder uit te breiden.

11-04-2018
In het vaktijdschrift Boerderij legt Ira Helsloot uit waarom de sanering van asbestdaken in de landbouw onnodig duur is.

07-04-2018
In zowel het AD (‘Asbestbranche houdt iedereen voor de gek’) als De Volkskrant (‘Te strenge asbestregels kosten woningbouwcorporaties en Nederland honderden miljoenen, stellen experts’) wordt onder andere door Ira Helsloot ingegaan op de perverse krachten in het asbestcertificatiestelsel. Ook in

15-03-2018
In EenVandaag stelt Ira Helsloot dat er miljarden worden verspild bij de versterking van huizen in het Groningse aardbevingsgebied.

november 2017
In Veiligheid Voorop is een interview met Astrid Scholtens gepubliceerd over eigenaarschap in de chemische industrie.

19-06-2017
In Nieuwsuur (vanaf 14.37 min) spreekt Ira Helsloot over brandveiligheid van gebouwen en de manier waarop dit gecontroleerd zou moeten worden, mede naar aanleiding van de brand in de Grenfell-flat in Londen.

06-06-2017
In het Bilfinger magazine is een interview gepubliceerd met Ira Helsloot over veiligheid in de industrie.

04-06-2017
In de Volkskrant wijst Ira Helsloot op de machteloosheid van de autoriteiten bij het voorkomen van terroristische aanslagen, naar aanleiding van de aanslagen in het Verenigd Koninkrijk.

23-05-2017
Op Radio 1 spreken Ira Helsloot en Martijn Rosdorff over de aanslag in Manchester en de risico’s rondom de finale van de Europa-League.

20-05-2017
Ira Helsloot reageert in de Rotterdam-Oost editie van het AD op het verdwijnen van politiebureaus in kleine dorpen.
‘Aan de ene kant hechten we in Nederland heel erg aan blauw op straat, maar uit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt dat de zichtbaarheid van veel politie op straat er juist voor zorgt dat mensen zich onveilig voelen. Het bijzondere is dat mensen een bureau belangrijk zijn gaan vinden. En dat is eigenlijk heel gek. Het bureau is een symbool geworden terwijl het helemaal niet om dat bureau gaat. Daar kom je niet veel en de dingen die je daar doet, kunnen ook prima digitaal of je rijdt er wat verder voor. Die bureautjes kun je net zo goed sluiten. Het gaat echt om de zichtbaarheid op straat. Sinds de jaren 90 heeft de politie terecht geconstateerd dat het goed is als burgers meedoen. Burgernet, groepsapps, alerts. Daar kan je er bijna niet genoeg van hebben.’

28-02-2017
Elsevier publiceert een interview met Ira Helsloot.

15-02-2017
Alarmisme over kunstgraskorrels door VU-onderzoekers is misplaatst als ze niet ook hun methode en data openbaar maken, zo stelt Ira Helsloot in de Volkskrant.

09-02-2017
Inspectierapporten naar BRZO-bedrijven zeggen weinig over de werkelijke staat van veiligheid of onveiligheid volgens Ira Helsloot in de Volkskrant. ‘Veel overtredingen betreffen overbodige regelgeving met veel papieren rompslomp.’

27-01-2017
Ira Helsloot noemt de paspoortcontrole op internationale treinen op BNR Nieuwsradio ‘ergerniswekkende symboolpolitiek’.

29-12-2016
Ira Helsloot pleit op BNR Nieuwsradio voor het openbaar maken van inspectierapporten brandveiligheid.

27-09-2016
Ira Helsloot reageert bij Omroep Brabant op het handelen van de gemeente na een asbestbrand in Den Bosch.

22-06-2016
Ira Helsloot sprak op de conferentie Safe and Open Higher Education over de veiligheid op hogescholen en universiteiten. Een artikel hierover treft u hier.

08-06-2016
Naar aanleiding van het openbaar worden van de rapportage Toeval of structureel incidentalisme? Negen incidenten uit 2015 bij Chemelot nader beschouwd vond in de uitzending van Avondgasten van L1 een gesprek plaats tussen Ira Helsloot, Geert Kastelijns (directeur Sitech) en Rosita Custers (omwonende). U kunt de uitzending hier terugkijken.

Het vakblad Chemiemagazine (jaargang 58/06/2016) van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) besteedde ook aandacht aan het onderzoek. Het betreffende artikel treft u hier.

02-06-2016
Naar aanleiding van de publicatie van het pamflet ‘Laten we eindelijk normaal doen over asbest’ is er in verschillende media aandacht geweest voor de omgang met asbest. Dit is een selectie van de media-berichten.

 

10-02-2016
Ira Helsloot reageert in De Limburger op de keuze van een aantal burgemeesters om carnavalsoptochten niet door te laten gaan vanwege harde windstoten.

19-09-2015 
In verschillende Europese landen worden evenementen afgezegd en veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de terreuraanslagen in Parijs. Ira Helsloot reageert in verschillende media.

 

10-09-2015 
Na de bomaanslag op een Russisch vliegtuig reageert Ira Helsloot in verschillende media op de verscherpte veiligheidsmaatregelen op het vliegveld van Sharm al-Sheikh.

 

09-08-2015 
Ira Helsloot reageert in het AD op de aanpak van de ontruiming van het VUmc na wateroverlast.

21-07-2015 
Na het incident in de Thalys waarbij een man met een wapen wordt overmeesterd door passagiers, ontstaat een discussie over de beveiliging van stations en treinen. Ira Helsloot reageert in verschillende media.

 

08-04-2015 
Naar aanleiding van onderzoek naar burgermoed in onder andere het openbaar vervoer, uitgevoerd door Crisislab in opdracht van de SMV, zegt Ira Helsloot bij NOS op 3 en in NRC dat er een beroep gedaan kan worden op de hulp van passagiers bij geweld in het openbaar vervoer.

31-03-2015 
In EenVandaag beantwoordt Ira Helsloot vragen over de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor.

11-03-2015
Na het ongeluk met een monstertruck in Haaksbergen ontstaat een discussie over de vergunning die de gemeente Haaksbergen had gegeven aan de eigenaar van de monstertruck. Ira Helsloot geeft zijn mening over de vergunningverlening in EenVandaag.

30-01-2015
De beveiliging van het Mediapark in Hilversum is verscherpt na het ‘NOS-incident’ waarbij een man de studio van het Achtuurjournaal binnendrong. Ira Helsloot geeft bij EenVandaag zijn mening over de nieuwe veiligheidsmaatregelen.

29-09-2014
Ira Helsloot reageert namens Crisislab op het tragische ongeval in Haaksbergen op Radio 1, in Nieuwsuur en in EenVandaag. Het incident laat zien dat het voor gemeenten bijna ondoenlijk is om gedetailleerde vergunningen af te geven voor alle mogelijke activiteiten. Praktisch gesproken ontbreekt de expertise daarvoor, principieel moet de overheid oppassen daarmee de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Mechanismen van verzekerde risicoaansprakelijkheid lijken beter geschikt om maatschappij en overheid te beschermen.

01-07-2014
Nationaal Coördinator Crisisbeheersing en Terrorismebestrijding Dick Schoof en Ira Helsloot discussiëren over wat redelijk veiligheidsbeleid is. De discussie gaat specifiek over de beveiliging van de Nucleaire Top in Den Haag in maart 2014. Klik hier voor het volledige verslag: Dit veiligheidsbeleid kost mensenlevens.

23-03-2014
In het wekelijkse programma In Gelderland Live van Omroep Gelderland zit Ira Helsloot aan tafel om te praten over de beveiliging van de Nuclear Security Summit (NSS) in het bijzonder en redelijk risicobeleid in het algemeen. De uitzending is hier terug te vinden.

21-03-2014
De Volkskrant besteedt aandacht aan de Nuclear Security Summit (NSS) en publiceert in dat kader een interview met Ira Helsloot over zijn visie op de beveiliging(skosten) van de top. De maatregelen zijn, net als bij andere evenementen, buitenproportioneel, zo redeneert Helsloot, die een goede afweging tussen kosten en baten heeft gemist.

13-03-2014
In een vraaggesprek met De Persdienst (overkoepelend orgaan van diverse regionale media) gaat Ira Helsloot in op de grootschalige beveiliging rond grote evenementen. Aanleiding is de Nuclear Security Summit (NSS) van 24 en 25 maart 2014, waarvoor Helsloot zelf gevraagd is zitting te nemen in een adviserende ‘tegendenkgroep’. Het artikel waarin Helsloot aangeeft dat de beveiliging veelal wel iets minder kan, is hier te vinden.

23-12-2013
In een artikel in Trouwwaarin wordt ingegaan op het voornemen van veiligheidsregio’s om af te stappen van de verplichte opkomsttijden voor de brandweer, geeft Ira Helsloot zijn visie over dit onderwerp. Het interview, waarin hij aangeeft het eens te zijn met het standpunt van de veiligheidsregio’s, is hier te vinden.

05-12-2013
In een hoorzitting geven verschillende wetenschappers hun visie op het voornemen van de Nederlandse regering om de resterende aandelen van het uraniumverwerkingsbedrijf Urenco te verkopen. Ira Helsloot geeft ‘s ochtends al zijn mening in het NOS Radio 1 Journaal. Het fragment is hier te beluisteren.

23-10-2013
Naar aanleiding van de grote brand in Leeuwarden op zaterdag 19 oktober en het gebruik dat rondom dat incident werd gemaakt van sociale media zoals Twitter, schreven Ira Helsloot en Jelle Groenendaal een opiniestuk in het Friesch Dagblad. Aan de hand van een onderzoek na de brand in Moerdijk zetten zij kanttekeningen bij het actief monitoren én benutten van Twitter rond een groot incident door de overheid. Het artikel is hier te vinden.

19-10-2013
In het Algemeen Dagblad van 19 oktober 2013 gaat Ira Helsloot in op het vraagstuk rond het herstel van oude kademuren in Nederland, naar aanleiding van een verzakking in Utrecht. Hierbij wijst hij op de Risico Regel Reflex en geeft hij aan hoe de overheid in gevallen als deze het beste kan reageren. De uitspraken van Ira Helsloot zijn hier te vinden.

26-08-2013
In het Parool van 26 augustus 2013 zet Ira Helsloot vraagtekens bij de Amsterdamse Veiligheidsindex zoals deze enkele weken geleden gepresenteerd is. Het volledige artikel vindt u terug op de website van het parool, later zal het ook op de website van het Crisislab gepubliceerd worden.

03-07-2013
Naar aanleiding van het onderzoek in opdracht van het programma Politie en Wetenschap geeft Astrid Scholtens in het actualiteitenprogramma NOS op 3 en het radioprogramma Goedemorgen Nederland een mondelinge toelichting op de resultaten. Ondermeer stelt zij dat slechts eenderde van de politiebriefing werkelijk wordt onthouden. Meer informatie over het rapport is hier te vinden.

29-05-2013
Afgelopen donderdag 30 mei sprak Ira Helsloot op een interbestuurlijke discussiemiddag georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Hij presenteerde hier de vernieuwende inzichten die zijn verkregen uit een grootschalig burgeronderzoek dat in 2012 werd gehouden. Naar aanleiding van zijn presentatie en dit onderzoek schreef Binnenlands Bestuur een artikel dat u hier kunt lezen.

29-05-2013
In de De Gooi- en Eemlander van dinsdag 28 mei 2013 spreekt Ira Helsloot over de vermeende risico-aversie van de Nederlander en de houding van de publieke bestuurders ten aanzien van deze risico’s. Zijn advies? “Bestuurder, toon regentenmoed!”. Het hele artikel leest u hier.

18-05-2013
In het Dagblad van het Noorden van 18 mei 2013 reageert Ira Helsloot naar aanleiding van een rapport van Staatstoezicht dat zich uitspreekt over het vermeende risico dat inwoners van Groningen lopen als gevolg van de gaswinning. Hierbij legt hij de link met de risico- regelreflex én de situatie in Groningen vergelijking met andere veiligheidsrisico’s in Nederland. Het artikel is hier te lezen.

06-05-2013
Ira Helsloot reageert in diverse media op het treinongeval in België met gevaarlijke stoffen en de onwenselijkheid om op basis van dit ene ongeval te besluiten tot meer investeringen in spoorveiligheid.

 

18-04-2013
Naar aanleiding van de toezegging van Minister Kamp om bewoners die direct onder hoogspanningslijnen wonen de mogelijkheid te bieden om te worden uitgekocht heeft Ira Helsloot gereageerd in het televisieprogramma EenVandaag van 17 april 2013. Zijn stellingname: het uitkopen van deze burgers is een voorbeeld van doorgeschoten veiligheidsbeleid en kost de samenleving disproportioneel veel geld. Het fragment is hier terug te kijken.

30-03-2013
Ira Helsloot is door TV Limburg geïnterviewd over de zin en onzin van een brandweerinzet vorige week waarbij een gaspakkenteam werd ingezet om een gevallen kwikthermometer op te ruimen. Zijn oordeel: een disproportionele inzet veroorzaakt door te weinig kennis over gevaarlijke stoffen en angst voor aansprakelijkheid. Het videofragment is hier terug te vinden.

23-03-2013
In de Stentor van zaterdag 23 maart spreken Ira Helsloot en Astrid Scholten over verantwoordingsrituelen na incidenten. Toegespitst op het rapport van de commissie Cohen naar aanleiding van de rellen in Haren en het aftreden van burgermeester Bats concluderen zij dat het adagium ‘er moeten koppen rollen’ niet per definitie bijdraagt aan een veiliger Nederland. Het volledige artikel is hier te lezen.

13-03-2013
In enkele regionale kranten was het commentaar van Ira Helsloot op NL-Alert te lezen. In zijn optiek komen de berichten vanuit NL-Alert door de complexe protocollen binnen de Veiligheidsregio’s onherroepelijk te laat en heeft het waarschuwingsbericht geen zin meer. De artikelen (van gelijke strekking) zijn te vinden in onder andere het Brabants Dagblad en De Gelderlander.

12-03-2013
Dinsdag 12 maart jl. ging Ira Helsloot in discussie met jurist Ab Jafaar en schrijver Marc Jacobs in het radioprogramma Dichtbij Nederland. In het programma wordt iedere dinsdagavond gesproken over justitie en veiligheid; deze week stond het rapport Cohen naar aanleiding van de rellen in Haren centraal. Hier kunt u het terugluisteren: het debat start na 46 minuten in de uitzending.

10-03-2013
Ira Helsloot plaats kritische kanttekeningen bij het rapport Cohen over het project X feest in Haren. Het fragment is hier terug te luisteren.

04-03-2013
In de Volkskrant van vandaag gaat Helsloot in tegen de spoortop van de NS/ProRail en de Tweede Kamer door aan te tonen dat de voorgestelde investeringen in veiligheid op het spoor disproportioneel zijn en dat 89% van burgers op Utrecht Centraal dit geld op andere veiligheidsterreinen zou investeren dan het spoor als zij minister van Veiligheid zouden zijn. Het artikel kan hier gelezen worden.

28-02-2013
Ira Helsloot spreekt zich in het Brabants Dagblad van 28 februari jl. uit over de veiligheidssituatie bij de medicijnenfabriek MSD uit Oss. Hierbij betoogt hij dat risico’s vaak onnodig vergroot worden door de brandweer doordat zij niet goed voorbereid zijn op calamiteiten. Het volledige artikel leest u in twee losse documenten
hier en hier

07-02-2013
Ira Helsloot betoogt in VOZ magazine dat volksgezondsheidsbeleid onze veiligheid sterk heeft verhoogd. Het misspenderen van miljarden euros vanwege overdreven risico-aversie bedreigt nu echter deze verworven veiligheid. In het VOZ Magazine leest u het uitgebreide artikel.

05-02-2013
In de discussie over gaswinning in Groningen stelt Helsloot stelt dat de lokale veiligheid en het nationaal economisch gewin niet tegenover elkaar moeten worden geplaatst. In het NRC Handelsblad leest u het volledige artikel.

13-01-2013
Helsloot ageert weer tegen disproportionele investeringen in veiligheid op het spoor. Meer informatie hierover vind u in de Volkskrant (het volledige artikel in de Volkskrant is te lezen wanneer u hierop geabonneerd bent) of in het Nieuwsbericht GeenStijl.nl

13-12-2012
Vrijwilligers moeten vuurwerkslachtoffers voorkomen. Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht van BNR.

21-09-2012
Naar aanleiding van de oratie Ira Helsloot ter aanvaarding van zijn leerstoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen reageerde hij in de volgende media: