Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van proportionele veiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Darwin gaat ons helpen

  Op 03-09-2020

  Jan Kremer en Ira Helsloot gaan in een blog in op twee zeer recente en relevante wetenschappelijke ontdekkingen over het corona-virus. Een studie in Cell laat zien...
  Lees meer >>

 • What do we know about the coronavirus?

  Op 22-08-2020

  Crisislab was commissioned by Mojo (event organizer) to carry out a literature study on what was known about several aspects of the COVID-19 virus until mid-August 2020....
  Lees meer >>

 • Wat is bekend over het coronavirus?

  Op 21-08-2020

  Crisislab heeft in opdracht van Mojo (organisator van evenementen) een literatuuronderzoek mogen uitvoeren naar wat er tot medio augustus 2020 bekend was over het...
  Lees meer >>

 • Bijdrage Ira Helsloot expertsessie VWS

  Op 11-08-2020

  De Tweede Kamer heeft gevraagd om bredere input voor de besluitvorming over de gevreesde tweede golf aan corona-besmettingen dan alleen het OMT-advies. Het ministerie van...
  Lees meer >>

 • Mediaverantwoordelijkheid

  Op 20-07-2020

  De Nederlandse media dragen een verantwoordelijkheid, die ze echter zelden nemen, om met verstand en afgewogen over medicijnveiligheid te schrijven. Sensatieberichtgeving...
  Lees meer >>

 • Onderzoek flatbrand Arnhem

  Op 24-06-2020

  In opdracht van woningcorporatie Vivare deed Crisislab onderzoek naar de flatbrand aan het Gelderseplein in Arhem die tijdens de jaarwisseling 2019/2020 plaatsvond....
  Lees meer >>

 • De (politieke) dynamiek van de coronacrisis

  Op 23-06-2020

  In de Special State of Science (S-SoS) reeks van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen in korte...
  Lees meer >>

 • Tweede jaarrapport Commissie Defensie en Veiligheid

  Op 16-06-2020

  De visitatiecommissie Defensie en Veiligheid waar Ira Helsloot lid van is, heeft haar tweede jaarrapport‘Het begin is er…maar versnelling is nodig!’ aan de minister...
  Lees meer >>

 • Loco voor de leeuwen in coronatijd

  Op 12-06-2020

  Ira Helsloot was inleider bij de online masterclass Loco voor de leeuwen die de Wethoudersvereniging organiseerde en waarin de coronacrisis centraal stond. Volgens de...
  Lees meer >>

 • Corona: na de quarantaine

  Op 11-06-2020

  Ira Helsloot is een van de auteurs van het boek 'Na de quarantaine' dat onder redactie van Alexander Rinnooy Kan tot stand is gekomen. In dit boek maakt een...
  Lees meer >>

 • Versoepeling lockdown een goed idee?

  Op 10-05-2020

  In 'de kwestie' van De Volkskrant leggen Ira Helsloot en Xander Koolman (gezondheidseconoom aan de VU) uit waarom zij vinden dat de versoepeling van de coronamaatregelen...
  Lees meer >>

 • Ook RVS vraagt om meer integrale afweging corona-beleid

  Op 03-05-2020

  Op 3 mei heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een spoedadvies uitgebracht over de omgang met de huidige dreiging van het coronavirus. Ira Helsloot...
  Lees meer >>

 • Handreiking Beter leren van incidenten

  Op 05-04-2020

  In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop en samen met de regionale veiligheidswerken van deze stichting heeft Crisislab de Handreiking Beter leren van...
  Lees meer >>

 • Oproep tot een integrale aanpak bij Op1

  Op 30-03-2020

  Op zondagavond 29 maart deed Ira Helsloot bij Op1 (wederom) een oproep voor een integrale aanpak van het coronavirus. De uitzending kunt u hier terugkijken. De NOS...
  Lees meer >>

 • Juist méér doden door coronamaatregelen

  Op 28-03-2020

  In een artikel in het AD legt Ira Helsloot nogmaals uit dat de huidige coronamaatregelen meer schade aan de volksgezondheid toebrengen dan het aan winst oplevert. Het...
  Lees meer >>

 • Hou het hoofd koel en zet ziek en dood in perspectief

  Op 24-03-2020

  In een opiniestuk in De Volkskrant roepen Ira Helsloot en Peter Olsthoorn (journalist en onderzoeker aan de VU) op om (de gevolgen van) het coronavirus in perspectief te...
  Lees meer >>

 • Redelijkheid in aanpak coronavirus?

  Op 21-03-2020

  In een podcast van het BNR-programma Boekestijn en De Wijk pleit Ira Helsloot voor meer redelijkheid in de aanpak van het coronavirus. De podcast kunt u hier...
  Lees meer >>

 • Nu nog zitten we in de crisis honeymoon

  Op 18-03-2020

  Samen met hoogleraar Arjen Boin en emeritus hoogleraar Abram de Swaan reflecteert Ira Helsloot in een artikel in het NRC op de toespraak van premier Rutte van afgelopen...
  Lees meer >>

 • Scholen sluiten – dát zou zeker levens kosten

  Op 14-03-2020

  Ira Helsloot is regelmatig in het nieuws over (de aanpak van) het coronavirus. In De Volkskrant en het Parool legt hij bijvoorbeeld uit waarom het niet verstandig is...
  Lees meer >>

 • Juridische advisering bij de opsporing telt?!

  Op 23-02-2020

  Binnen de politie-eenheid Den Haag is, met ingang van januari 2017, gestart met een proef waarin door een WO-jurist juridisch advies wordt gegeven bij TGO- onderzoeken....
  Lees meer >>

 • Beschermingsmiddelen ambulancepersoneel tijdens terrorisme?

  Op 20-02-2020

  In opdracht van de regionale ambulancedienst Brabant Midden-West-Noord heeft Crisislab een doorlichting uitgevoerd van het advies van Ambulancezorg Nederland voor...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Wat is de rol van de raad in crisistijden?

  Op 31-08-2020

  De rekenkamercommissie van 's Hertogenbosch wil, in afstemming met het presidium, de gemeenteraadsleden ondersteunen bij het reflecteren en vooruitkijken op de rol van de gemeenteraad tijdens een langdurende crisissituatie zoals de coronacrisis....
  Lees meer >>

 • Noodhulp als specialisme?

  Op 11-05-2020

  Al jarenlang is de noodhulp formeel een van de taken van elk basisteam dat door generalistisch opgeleide agenten wordt uitgevoerd. In de huidige situatie leidt dit tot een beslag op veel politiecapaciteit omdat de noodhulpmedewerkers lastig inzetbaar...
  Lees meer >>

 • Naar een IJmuider Haventeam 2.0

  Op 31-03-2020

  In opdracht van de Gemeente Velsen doet Crisislab een evaluatieonderzoek naar het huidige Haventeam van IJmuiden. In 2013 is in het havengebied in IJmuiden gestart met het project Fabricius, een integraal en multidisciplinair samenwerkingsverband...
  Lees meer >>

 • Is er tijdsdruk op het spoor?

  Op 20-01-2020

  In opdracht van ProRail heeft Crisislab in 2018/2019 een onderzoek uitgevoerd naar de integrale veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek. Gekeken is of er onderliggende oorzaken waren die de vijf incidenten die in de zomer van 2018 zouden kunnen...
  Lees meer >>

 • Onderzoek non-conformiteiten ProRail Rotterdamse haven

  Op 21-12-2019

  In 2019 is ProRail geconfronteerd met een serie aan non-conformiteiten op vooral het deel van de infrastructuur die ProRail in de Rotterdamse haven beheert. Het gaat om wat ProRail zelf de ‘17+3 infraproblemen’ noemt maar ook om 19 situaties...
  Lees meer >>

 • Scan beleid en organisatie VHV Dronten

  Op 20-12-2019

  In opdracht van de gemeente Dronten voert Crisislab een scan uit naar het beleid van de afdeling Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid (VHV) in relatie tot de organisatie van de afdeling. Onder beleid verstaan we meer precies de risicoanalyse...
  Lees meer >>

 • Advies nut en noodzaak inspectiecertificering in de zorg

  Op 29-11-2019

  Zorginstellingen ondervinden problemen met het sinds 2012 het verplichte certificeren van brandmeld- en ontruimingsinstallaties (MBI en OAI). De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft zich de (terechte) vraag gesteld of deze verplichting proportioneel...
  Lees meer >>

 • Opstellen handreiking risico’s energietransitie

  Op 28-11-2019

  De energietransitie is het onvermijdelijke gevolg van het recent gesloten Klimaatakkoord dat bedrijfsleven en overheden de opdracht geeft om de energievoorziening te verduurzamen. De energietransitie is daarmee nationaal beleid dat op regionaal- en...
  Lees meer >>

 • Review methodiek Gezondheidsraad

  Op 15-11-2019

  Werknemers kunnen bij werkzaamheden blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Het beschermingsbeleid hiertegen moet zoals alle veiligheidsbeleid proportioneel zijn met het risico. De Gezondheidsraad adviseert hierover. In opdracht van de...
  Lees meer >>

 • Opleiden CaCo’s

  Op 08-03-2019

  In opdracht van de veiligheidsregio Twente leidt Crisislab de calamiteitencoördinatoren (CaCo's) in Twente op. De opleiding en oefencyclus die daarvoor door ons speciaal wordt ontwikkeld, sluit aan bij de crisisorganisatie die, afwijkend van de...
  Lees meer >>

 • Onderzoek naar voetbalgeweld

  Op 01-02-2019

  Crisislab ondersteunt de UEFA bij een langer lopend onderzoek naar de mogelijkheden voetbal gerelateerd geweld effectief te beheersen. Door de UEFA is een model hiervoor ontwikkeld dat in een meerjaren onderzoeksprogramma gevalideerd moet...
  Lees meer >>

 • Ondersteuning VRNHN en VRBZO bij OvD-traject

  Op 10-10-2018

  De Veiligheidsregio Noord Holland Noord (NHN) is naar aanleiding van een duikongeval in 2015 een programma gestart om het veilig werken en leiderschap bij de brandweer te versterken. Crisislab ondersteunt een van de trajecten waarin specifiek wordt...
  Lees meer >>

 • Deelname visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

  Op 13-09-2018

  Vanaf 13 september 2018 maakt Ira Helsloot deel uit van de door de minister van Defensie ingestelde visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Onder voorzitterschap van Gerdi Verbeet zal de commissie de komende drie jaar op onafhankelijke wijze de...
  Lees meer >>

 • Pilot brandveiligheid Nijmegen

  Op 28-06-2018

  In Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is...
  Lees meer >>

 • Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

  Op 16-09-2016

  Door het bestuur van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is Crisislab aangewezen als stelseltoezichthouder op het VCA-stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is een veelgebruikte...
  Lees meer >>

 • Slimmere opsporing

  Op 10-04-2016

  In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een actieonderzoek uit om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->