Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van proportionele veiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Geen industrie is pas een risico!

  Op 24-10-2023

  Friso de Zeeuw en Ira Helsloot hebben in twee opinie-artikelen in de NRC en de Volkskrant de huidige te eenzijdige focus op de risico’s die industriële activiteiten...
  Lees meer >>

 • Onderzoek brand NOM-woningen Arnhem

  Op 06-10-2023

  In opdracht van woningcorporatie Portaal heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd uit naar de brand in Arnhem die op 18 juni 2023 plaatsvond en waarbij vier woningen...
  Lees meer >>

 • Een instrument om risico’s af te wegen

  Op 19-09-2023

  Elke bestuurder of volksvertegenwoordiger die beslissingen moet nemen over de energietransitie kent het onbevredigende gevoel wel. De energietransitie moet vanwege onder...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid voor sluizen

  Op 17-09-2023

  In het voorjaar van 2022 heeft Crisislab in opdracht van diverse provinciale en gemeentelijke brugbeheerders een onderzoek uitgevoerd naar de feitelijke (on)veiligheid...
  Lees meer >>

 • Evaluatie pilot brandveiligheid Nijmegen

  Op 14-09-2023

  In de gemeente Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met...
  Lees meer >>

 • Stop met ingeblikte agenten

  Op 05-07-2023

  In het tijdschrift Blauw roept Ira Helsloot de politie op om te investeren in gebiedsgebonden politiezorg door het doorbreken van de noodhulpfixatie. U kunt het...
  Lees meer >>

 • Het begeleiden van handboringen: noodzakelijk of nodeloos?

  Op 27-06-2023

  De huidige praktijk is dat wanneer er gewerkt wordt in gebieden met een verhoogde kans op aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (in jargon: verdacht gebied), de...
  Lees meer >>

 • De noodhulpfixatie staat verbindende politie in de weg

  Op 17-05-2023

  Astrid Scholtens en Ira Helsloot roepen in het tijdschrift Burgemeester van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (editie 104) burgemeesters op om de politie te...
  Lees meer >>

 • Overzicht OO: mist er wat?

  Op 11-05-2023

  Het is voor de overheid altijd van belang om rationeel en proportioneel veiligheidsbeleid na te streven. Veiligheidseuro’s kunnen immers maar een keer worden...
  Lees meer >>

 • Gezond verstand

  Op 21-04-2023

  Ira Helsloot herhaalt in een interview met arbo-online de mantra van Crisislab aan de hand van concrete voorbeelden. Alle veiligheidsbeleid heeft ook negatieve effecten...
  Lees meer >>

 • Publieksonderzoek: Wat denken inwoners over bommen en granaten?

  Op 14-04-2023

  Ieder jaar voeren studenten van de Radboud Universiteit een publieksonderzoek uit: ze bevragen willekeurige personen op straat naar hun opvattingen over een bepaalde...
  Lees meer >>

 • Evaluatie VTH-beleid Nijmegen

  Op 08-04-2023

  In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Crisislab een analyse uitgevoerd van haar VTH-beleid op het domein fysieke veiligheid. Dit is een verdieping op de...
  Lees meer >>

 • Meld u aan: Blame-free leren na incidenten in de energietransitie

  Op 04-04-2023

  Incidenten zijn helaas onvermijdelijk. Een risicoloze samenleving bestaat niet waardoor er met en bij elke nieuwe en oude techniek incidenten zullen plaatsvinden....
  Lees meer >>

 • Goede zorg vergt stoer besturen

  Op 24-03-2023

  Ira Helsloot pleit in een interview in LOC waardevolle zorg voor scherpere keuzes waardoor met hetzelfde geld betere zorg kan worden verleend. Hiervoor moeten vakmensen...
  Lees meer >>

 • Onderzoek brandveiligheid Riekerhaven

  Op 14-03-2023

  Op verzoek van woonstichting Lieven de Key heeft Crisislab samen met lector brandveiligheid em. René Hagen een onderzoek verricht naar de brandveiligheid van (tijdelijk)...
  Lees meer >>

 • Voorgestelde wetswijzing Wpg niet verstandig

  Op 13-03-2023

  Ira Helsloot heeft desgevraagd een position paper geschreven voor de deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke...
  Lees meer >>

 • Demonstratierecht is niet hetzelfde als ‘attentierecht’

  Op 12-03-2023

  In het Parool van 11 maart betoogt Ira Helsloot dat het demonstratierecht geen 'attentierecht' is, dat wil zeggen dat het recht op meningsuiting niet betekent dat je ook...
  Lees meer >>

 • Disproportionaliteit in explosievenopsporings-onderzoek

  Op 24-02-2023

  In het Brabants Dagblad wordt door Crisislab de disproportionaliteit van de explosievenopsporing in Nederland aangekaart. Jaarlijks worden er in Nederland miljoenen uit...
  Lees meer >>

 • Een nieuw jaar, maar een niet zo’n nieuw geluid

  Op 03-01-2023

  Crisislab herhaalt ook dit jaar wat o.a. haar wetenschappelijk onderzoek al jaren geleden uitwees als het om een vuurverbod gaat, zie bijvoorbeeld de rubriek ‘de...
  Lees meer >>

 • Bijdrage Ira Helsloot aan essay-bundel wetenschappelijk instituut CDA

  Op 26-12-2022

  Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft op 8 december een essaybundel uitgebracht met kritische en opbouwende reflecties om lessen te trekken uit de...
  Lees meer >>

 • Functioneren lokale democratie Woerden tijdens corona

  Op 16-11-2022

  In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Woerden heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de lokale democratie in Woerden in 2020 –...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Onderzoek naar vitale infrastructuur van Schiphol

  Op 14-04-2023

  In opdracht van de directie van Schiphol voert Crisislab een onderzoek uit naar de oorzaken, betekenis en het voorkomen van onderhoudsachterstanden van de vitale infrastructuur van Schiphol....
  Lees meer >>

 • Ondersteuning werkgroep BOVEN

  Op 16-02-2023

  Net als de afgelopen twee jaren ondersteunen wij in opdracht van het ministerie van EZK de werkgroep Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland (BOVEN). De werkgroep BOVEN, waarin lokale en regionale collega-bestuurders...
  Lees meer >>

 • Opstellen proportioneel veiligheidskader ProRail

  Op 10-02-2023

  ProRail heeft als uitvloeisel van haar missie en visie als kernresultaat benoemd ‘een veilig en betrouwbaar spoor’. De te behalen kernresultaten zijn verder geconcretiseerd in 7 strategische prioriteiten. Eén van die prioriteiten is het...
  Lees meer >>

 • Opstellen nota Ontplofbare Oorlogsresten voor ‘s-Hertogenbosch

  Op 09-02-2023

  De gemeente 's-Hertogenbosch heeft recent een nieuw aanvullend vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (OO) laten uitvoeren. Hiermee heeft de gemeente inzicht in de locaties met mogelijke aanwezigheid van OO binnen de gemeente. De volgende stap die...
  Lees meer >>

 • Wetenschappelijke ondersteuning SIVOON

  Op 19-01-2023

  NGinfra (Next Generation Infrastructures) is een samenwerkingsverband van zes grote organisaties in Nederland (Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens) dat kijkt naar oplossingen voor de infrastructuur van de...
  Lees meer >>

 • Integraal afwegingskader energietransitie

  Op 22-02-2022

  De nieuwe Omgevingswet heeft als doelstelling om het bevoegd gezag meer ruimte te bieden om een integrale afweging te maken door, binnen bepaalde grenzen, te mogen ‘plussen en minnen’ met risico’s. Ingewikkeld voor lokaal bestuurders is daarbij...
  Lees meer >>

 • Ontlabelen van de noodhulp

  Op 01-11-2020

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) ondersteunt Crisislab het basisteam Hoeksche Waard om de noodhulp te ontlabelen (dat wil zeggen dat er geen aparte noodhulporganisatie meer is) waardoor meer en beter invulling gegeven kan...
  Lees meer >>

 • Flitsoefeningen bij het Radboudumc

  Op 18-08-2019

  In 2018 heeft Crisislab de crisisorganisatie van het Radboudumc Nijmegen geëvalueerd. Een van de aanbevelingen die hierbij gedaan is, betreft het regelmatig beoefenen van kernfunctionarissen middels korte flitsoefeningen. Deze oefeningen worden...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->