Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van proportionele veiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Goede zorg vergt stoer besturen

  Op 24-03-2023

  Ira Helsloot pleit in een interview in LOC waardevolle zorg voor scherpere keuzes waardoor met hetzelfde geld betere zorg kan worden verleend. Hiervoor moeten vakmensen...
  Lees meer >>

 • Onderzoek brandveiligheid Riekerhaven

  Op 14-03-2023

  Op verzoek van woonstichting Lieven de Key heeft Crisislab samen met lector brandveiligheid em. René Hagen een onderzoek verricht naar de brandveiligheid van (tijdelijk)...
  Lees meer >>

 • Voorgestelde wetswijzing Wpg niet verstandig

  Op 13-03-2023

  Ira Helsloot heeft desgevraagd een position paper geschreven voor de deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke...
  Lees meer >>

 • Demonstratierecht is niet hetzelfde als ‘attentierecht’

  Op 12-03-2023

  In het Parool van 11 maart betoogt Ira Helsloot dat het demonstratierecht geen 'attentierecht' is, dat wil zeggen dat het recht op meningsuiting niet betekent dat je ook...
  Lees meer >>

 • Disproportionaliteit in explosievenopsporings-onderzoek

  Op 24-02-2023

  In het Brabants Dagblad wordt door Crisislab de disproportionaliteit van de explosievenopsporing in Nederland aangekaart. Jaarlijks worden er in Nederland miljoenen uit...
  Lees meer >>

 • Een nieuw jaar, maar een niet zo’n nieuw geluid

  Op 03-01-2023

  Crisislab herhaalt ook dit jaar wat o.a. haar wetenschappelijk onderzoek al jaren geleden uitwees als het om een vuurverbod gaat, zie bijvoorbeeld de rubriek ‘de...
  Lees meer >>

 • Bijdrage Ira Helsloot aan essay-bundel wetenschappelijk instituut CDA

  Op 26-12-2022

  Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft op 8 december een essaybundel uitgebracht met kritische en opbouwende reflecties om lessen te trekken uit de...
  Lees meer >>

 • Functioneren lokale democratie Woerden tijdens corona

  Op 16-11-2022

  In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Woerden heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de lokale democratie in Woerden in 2020 –...
  Lees meer >>

 • Waterstofhandreiking voor lokaal bestuur

  Op 11-11-2022

  In opdracht van en in samenspraak met lokale (en regionale) collega-bestuurders verenigd in de bestuurlijke werkgroep ‘Bestuurlijk Overleg voor een Veilige...
  Lees meer >>

 • Maand van de geschiedenis 2022: Wat is een ramp?

  Op 15-10-2022

  Op 1 oktober vond de maand van de Geschiedenis 2022 plaats. Verschillende gasten namen deel aan een tweetal paneldiscussies rond het thema ‘Wat een Ramp!’. Tijdens...
  Lees meer >>

 • ‘Overheid had beter moeten nadenken over sluiten scholen’

  Op 13-10-2022

  In het Reformatorisch Dagblad stelt Ira Helsloot naar aanleiding van het openbaar worden van de tweede rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van...
  Lees meer >>

 • Taken en bevoegdheden van gemeenten bij ontplofbare oorlogsresten

  Op 06-10-2022

  Enkele jaren geleden is door het Platform Blindgangers een eerste aanzet gedaan om de ‘rollen en verantwoordelijkheden’ rondom de (preventieve) omgang met ontplofbare...
  Lees meer >>

 • Iedere tijd zijn eigen nationale crises?

  Op 30-09-2022

  Er gaat geen maand voorbij, zo lijkt het, of we hebben te maken met een nieuwe nationale crisis: klimaat, corona, stikstof, gaswinning in Groningen, een massale instroom...
  Lees meer >>

 • Opbrengst symposium burgerbetrokkenheid energietransitie

  Op 29-09-2022

  Het omgaan met de energietransitie vergt veel van bestuurders. Een van de uitdagingen waar bestuurders voor staan is het meenemen en betrekken van de samenleving in de...
  Lees meer >>

 • Omgaan met langetermijnrisico’s

  Op 15-08-2022

  Bas Heerma, extern promovendus bij Crisislab, heeft op 29 juni 2022 in De Balie tijdens een discussiebijeenkomst over ‘hoe rekening te houden met de volgende...
  Lees meer >>

 • Een persoonlijke noot: vader en zoon bij Crisislab

  Op 30-06-2022

  Voor een keer een persoonlijke noot over twee bijzondere medewerkers van Crisislab. In het magazine NGInfra (nr. 2, juni 2022) vertellen Marijn (de 'next generation') en...
  Lees meer >>

 • Nieuwe plasmatechnologie, nieuw proportioneel veiligheidsbeleid

  Op 13-06-2022

  Door NWO / NWA is een projectvoorstel geselecteerd van een consortium waarin Ira Helsloot deelneemt. Het vierjarige project ‘Integral Safe and Sustainable-by-Design...
  Lees meer >>

 • Jaarverslag 2020 Raad van Advies voor de risicobeoordeling door de NVWA naar Tweede Kamer

  Op 26-04-2022

  Met enige vertraging is het jaarverslag over 2020 van de Raad van Advies voor de risicobeoordeling door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de NVWA...
  Lees meer >>

 • 17 juni 2022: symposium burgerbetrokkenheid bij de energietransitie

  Op 11-04-2022

  Het omgaan met de energietransitie vergt veel van bestuurders. Een van de uitdagingen waar bestuurders voor staan is het meenemen en betrekken van de samenleving in de...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid voor beweegbare bruggen

  Op 06-04-2022

  In opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam heeft Crisislab onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van beweegbare...
  Lees meer >>

 • Kan de opsporing slimmer?

  Op 07-03-2022

  Sinds enkele jaren wordt er gesproken over ‘de derde crisis in de opsporing’, dat wil zeggen dat er door de politie te weinig misdrijven worden onderzocht. In...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Ondersteuning werkgroep BOVEN

  Op 16-02-2023

  Net als de afgelopen twee jaren ondersteunen wij in opdracht van het ministerie van EZK de werkgroep Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland (BOVEN). De werkgroep BOVEN, waarin lokale en regionale collega-bestuurders zijn...
  Lees meer >>

 • Opstellen proportioneel veiligheidskader ProRail

  Op 10-02-2023

  ProRail heeft als uitvloeisel van haar missie en visie als kernresultaat benoemd ‘een veilig en betrouwbaar spoor’. De te behalen kernresultaten zijn verder geconcretiseerd in 7 strategische prioriteiten. Eén van die prioriteiten is het...
  Lees meer >>

 • Opstellen nota Ontplofbare Oorlogsresten voor ‘s-Hertogenbosch

  Op 09-02-2023

  De gemeente 's-Hertogenbosch heeft recent een nieuw aanvullend vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (OO) laten uitvoeren. Hiermee heeft de gemeente inzicht in de locaties met mogelijke aanwezigheid van OO binnen de gemeente. De volgende stap die...
  Lees meer >>

 • Wetenschappelijke ondersteuning SIVOON

  Op 19-01-2023

  NGinfra (Next Generation Infrastructures) is een samenwerkingsverband van zes grote organisaties in Nederland (Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens) dat kijkt naar oplossingen voor de infrastructuur van de...
  Lees meer >>

 • Analyse brandontwikkeling modulaire eenheden Riekerhaven

  Op 23-11-2022

  Op zondag 13 november 2022 vond een brand plaats in een complex van modulaire eenheden in Riekerhaven in Amsterdam. In opdracht van woonstichting Lieven de Key voert Crisislab, samen met voormalig lector brandpreventie René Hagen, een onderzoek uit...
  Lees meer >>

 • Analyse 20 cases brandveiligheid en constructieve veiligheid

  Op 30-06-2022

  In opdracht van de gemeente Nijmegen voert Crisislab een systematische analyse uit van 20 cases brandveiligheid en constructieve veiligheid. Dit is een verdieping op de beleidsevaluatie die in 2021 door de gemeente Nijmegen is uitgevoerd en waaraan...
  Lees meer >>

 • Evaluatie pilot brandveiligheid Nijmegen

  Op 24-06-2022

  In de gemeente Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen....
  Lees meer >>

 • Integraal afwegingskader energietransitie

  Op 22-02-2022

  De nieuwe Omgevingswet heeft als doelstelling om het bevoegd gezag meer ruimte te bieden om een integrale afweging te maken door, binnen bepaalde grenzen, te mogen ‘plussen en minnen’ met risico’s. Ingewikkeld voor lokaal bestuurders is daarbij...
  Lees meer >>

 • Beter leren van incidenten door railAlert

  Op 06-01-2022

  In opdracht van railAlert ondersteunt Crisislab bij het traject om railAlert beter te laten leren van incidenten....
  Lees meer >>

 • Ontlabelen van de noodhulp

  Op 01-11-2020

  In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) ondersteunt Crisislab het basisteam Hoeksche Waard om de noodhulp te ontlabelen (dat wil zeggen dat er geen aparte noodhulporganisatie meer is) waardoor meer en beter invulling gegeven kan...
  Lees meer >>

 • Flitsoefeningen bij het Radboudumc

  Op 18-08-2019

  In 2018 heeft Crisislab de crisisorganisatie van het Radboudumc Nijmegen geëvalueerd. Een van de aanbevelingen die hierbij gedaan is, betreft het regelmatig beoefenen van kernfunctionarissen middels korte flitsoefeningen. Deze oefeningen worden...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->