Crisislab verricht evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van proportionele veiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast verzorgen we ook crisisoefeningen en geven we opleidingen, trainingen en advies aan publieke en private organisaties over veiligheidsvraagstukken. We ondersteunen het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuws

 • Versoepeling lockdown een goed idee?

  Op 10-05-2020

  In 'de kwestie' van De Volkskrant leggen Ira Helsloot en Xander Koolman (gezondheidseconoom aan de VU) uit waarom zij vinden dat de versoepeling van de coronamaatregelen...
  Lees meer >>

 • Ook RVS vraagt om meer integrale afweging corona-beleid

  Op 03-05-2020

  Op 3 mei heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een spoedadvies uitgebracht over de omgang met de huidige dreiging van het coronavirus. Ira Helsloot...
  Lees meer >>

 • Handreiking Beter leren van incidenten

  Op 05-04-2020

  In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop en samen met de regionale veiligheidswerken van deze stichting heeft Crisislab de Handreiking Beter leren van...
  Lees meer >>

 • Oproep tot een integrale aanpak bij Op1

  Op 30-03-2020

  Op zondagavond 29 maart deed Ira Helsloot bij Op1 (wederom) een oproep voor een integrale aanpak van het coronavirus. De uitzending kunt u hier terugkijken. De NOS...
  Lees meer >>

 • Juist méér doden door coronamaatregelen

  Op 28-03-2020

  In een artikel in het AD legt Ira Helsloot nogmaals uit dat de huidige coronamaatregelen meer schade aan de volksgezondheid toebrengen dan het aan winst oplevert. Het...
  Lees meer >>

 • Hou het hoofd koel en zet ziek en dood in perspectief

  Op 24-03-2020

  In een opiniestuk in De Volkskrant roepen Ira Helsloot en Peter Olsthoorn (journalist en onderzoeker aan de VU) op om (de gevolgen van) het coronavirus in perspectief te...
  Lees meer >>

 • Redelijkheid in aanpak coronavirus?

  Op 21-03-2020

  In een podcast van het BNR-programma Boekestijn en De Wijk pleit Ira Helsloot voor meer redelijkheid in de aanpak van het coronavirus. De podcast kunt u hier...
  Lees meer >>

 • Nu nog zitten we in de crisis honeymoon

  Op 18-03-2020

  Samen met hoogleraar Arjen Boin en emeritus hoogleraar Abram de Swaan reflecteert Ira Helsloot in een artikel in het NRC op de toespraak van premier Rutte van afgelopen...
  Lees meer >>

 • Scholen sluiten – dát zou zeker levens kosten

  Op 14-03-2020

  Ira Helsloot is regelmatig in het nieuws over (de aanpak van) het coronavirus. In De Volkskrant en het Parool legt hij bijvoorbeeld uit waarom het niet verstandig is...
  Lees meer >>

 • Juridische advisering bij de opsporing telt?!

  Op 23-02-2020

  Binnen de politie-eenheid Den Haag is, met ingang van januari 2017, gestart met een proef waarin door een WO-jurist juridisch advies wordt gegeven bij TGO- onderzoeken....
  Lees meer >>

 • Beschermingsmiddelen ambulancepersoneel tijdens terrorisme?

  Op 20-02-2020

  In opdracht van de regionale ambulancedienst Brabant Midden-West-Noord heeft Crisislab een doorlichting uitgevoerd van het advies van Ambulancezorg Nederland voor...
  Lees meer >>

 • Wat is er nu aan de hand met vuurwerk?

  Op 09-01-2020

  In Trouw legt Ira Helsloot uit hoe het komt dat de roep om een vuurwerkverbod steeds groter wordt (bij ten minste de politiek). Het artikel in hier te vinden....
  Lees meer >>

 • Hoe uitvoerbaar is evenementenbeleid Amsterdam?

  Op 19-12-2019

  In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Crisislab een evaluatie uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van het nieuwe stedelijk evenementenbeleid dat sinds maart 2018 van...
  Lees meer >>

 • Positieve ervaringen crisisorganisatie Twente

  Op 17-12-2019

  De ervaringen met de crisisorganisatie in Twente die op basis van wetenschappelijk onderzoek al eerder in Drenthe door Crisislab is ontwikkeld en met ondersteuning van...
  Lees meer >>

 • CaCo-opleiding positief ontvangen

  Op 16-12-2019

  Speciaal voor de calamiteitencoördinatoren (CaCo's) van Twente heeft Crisislab een opleiding ontwikkeld. De kern van de opleiding wordt gevormd door het FAB-CM model dat...
  Lees meer >>

 • Risicocommunicatie door Brzo-bedrijven nog beperkt ingevuld

  Op 15-12-2019

  In opdracht van het Programma Duurzame Veiligheid 2030 heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop Nederlandse Brzo-bedrijven en...
  Lees meer >>

 • Evaluaties schietincident Utrecht openbaar

  Op 10-12-2019

  Op 10 december 2019 zijn verschillende evaluaties die in het kader van het schietincident in Utrecht dat op 18 maart 2019 plaatsvond en in opdracht van de gemeente...
  Lees meer >>

 • Verkenning ketensamenwerking rond zorgwekkend gedrag in HO

  Op 29-11-2019

  Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft met ondersteuning van Crisislab een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin hoger...
  Lees meer >>

 • FAB-CM nu ook voor de meldkamer

  Op 22-11-2019

  In opdracht van de veiligheidsregio Twente heeft Crisislab een opleiding voor calamiteitencoördinatoren (CaCo's) op de meldkamer ontwikkeld. De kern van de opleiding...
  Lees meer >>

 • CityDeal Zorg voor Veiligheid afgerond

  Op 06-11-2019

  Op 1 november 2019 is de CityDeal Zorg voor Veiligheid in de stad afgesloten. Dit was een samenwerking tussen zes gemeenten en het Rijk om te experimenteren met...
  Lees meer >>

 • De kwestie: terechte noodkreet politie?

  Op 14-10-2019

  In de rubriek 'de kwestie' van De Telegraaf van zaterdag 12 oktober 2019 betoogt Ira Helsloot waarom hij de noodkreet van Erik Akerboom, dat de politie een vuurwerkverbod...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Eerdere nieuwsberichten ->

Lopende onderzoeken

 • Noodhulp als specialisme?

  Op 11-05-2020

  Al jarenlang is de noodhulp formeel een van de taken van elk basisteam dat door generalistisch opgeleide agenten wordt uitgevoerd. In de huidige situatie leidt dit tot een beslag op veel politiecapaciteit omdat de noodhulpmedewerkers lastig inzetbaar...
  Lees meer >>

 • Naar een IJmuider Haventeam 2.0

  Op 31-03-2020

  In opdracht van de Gemeente Velsen doet Crisislab een evaluatieonderzoek naar het huidige Haventeam van IJmuiden. In 2013 is in het havengebied in IJmuiden gestart met het project Fabricius, een integraal en multidisciplinair samenwerkingsverband...
  Lees meer >>

 • Is er tijdsdruk op het spoor?

  Op 20-01-2020

  In opdracht van ProRail heeft Crisislab in 2018/2019 een onderzoek uitgevoerd naar de integrale veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek. Gekeken is of er onderliggende oorzaken waren die de vijf incidenten die in de zomer van 2018 zouden kunnen...
  Lees meer >>

 • Onderzoek flatbrand Arnhem

  Op 17-01-2020

  In opdracht van woningcorporatie Vivare doet Crisislab onderzoek naar de flatbrand aan het Gelderseplein in Arhem die tijdens de jaarwisseling plaatsvond. Hierbij kwamen twee mensen om het leven en raakten twee mensen gewond. Doel van het onderzoek...
  Lees meer >>

 • Onderzoek non-conformiteiten ProRail Rotterdamse haven

  Op 21-12-2019

  In 2019 is ProRail geconfronteerd met een serie aan non-conformiteiten op vooral het deel van de infrastructuur die ProRail in de Rotterdamse haven beheert. Het gaat om wat ProRail zelf de ‘17+3 infraproblemen’ noemt maar ook om 19 situaties...
  Lees meer >>

 • Scan beleid en organisatie VHV Dronten

  Op 20-12-2019

  In opdracht van de gemeente Dronten voert Crisislab een scan uit naar het beleid van de afdeling Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid (VHV) in relatie tot de organisatie van de afdeling. Onder beleid verstaan we meer precies de risicoanalyse...
  Lees meer >>

 • Advies nut en noodzaak inspectiecertificering in de zorg

  Op 29-11-2019

  Zorginstellingen ondervinden problemen met het sinds 2012 het verplichte certificeren van brandmeld- en ontruimingsinstallaties (MBI en OAI). De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft zich de (terechte) vraag gesteld of deze verplichting proportioneel...
  Lees meer >>

 • Opstellen handreiking risico’s energietransitie

  Op 28-11-2019

  De energietransitie is het onvermijdelijke gevolg van het recent gesloten Klimaatakkoord dat bedrijfsleven en overheden de opdracht geeft om de energievoorziening te verduurzamen. De energietransitie is daarmee nationaal beleid dat op regionaal- en...
  Lees meer >>

 • Review methodiek Gezondheidsraad

  Op 15-11-2019

  Werknemers kunnen bij werkzaamheden blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Het beschermingsbeleid hiertegen moet zoals alle veiligheidsbeleid proportioneel zijn met het risico. De Gezondheidsraad adviseert hierover. In opdracht van de...
  Lees meer >>

 • Proportioneel beoordelingskader perronveiligheid

  Op 27-09-2019

  Uit risicoanalyses van de afgelopen jaren blijkt dat de perronveiligheid onder druk staat als gevolg van het toenemende aantal reizigers. Veel stations zijn niet berekend op deze passagiersaantallen. Als gevolg daarvan is de transfercapaciteit voor...
  Lees meer >>

 • Opleiden CaCo’s

  Op 08-03-2019

  In opdracht van de veiligheidsregio Twente leidt Crisislab de calamiteitencoördinatoren (CaCo's) in Twente op. De opleiding en oefencyclus die daarvoor door ons speciaal wordt ontwikkeld, sluit aan bij de crisisorganisatie die, afwijkend van de...
  Lees meer >>

 • Onderzoek naar voetbalgeweld

  Op 01-02-2019

  Crisislab ondersteunt de UEFA bij een langer lopend onderzoek naar de mogelijkheden voetbal gerelateerd geweld effectief te beheersen. Door de UEFA is een model hiervoor ontwikkeld dat in een meerjaren onderzoeksprogramma gevalideerd moet...
  Lees meer >>

 • Ondersteuning VRNHN en VRBZO bij OvD-traject

  Op 10-10-2018

  De Veiligheidsregio Noord Holland Noord (NHN) is naar aanleiding van een duikongeval in 2015 een programma gestart om het veilig werken en leiderschap bij de brandweer te versterken. Crisislab ondersteunt een van de trajecten waarin specifiek wordt...
  Lees meer >>

 • Deelname visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

  Op 13-09-2018

  Vanaf 13 september 2018 maakt Ira Helsloot deel uit van de door de minister van Defensie ingestelde visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Onder voorzitterschap van Gerdi Verbeet zal de commissie de komende drie jaar op onafhankelijke wijze de...
  Lees meer >>

 • Pilot brandveiligheid Nijmegen

  Op 28-06-2018

  In Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om verouderde gebouwen brandveilig te krijgen. Crisislab is...
  Lees meer >>

 • Advisering Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

  Op 16-09-2016

  Door het bestuur van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is Crisislab aangewezen als stelseltoezichthouder op het VCA-stelsel. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is een veelgebruikte...
  Lees meer >>

 • Slimmere opsporing

  Op 10-04-2016

  In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voert Crisislab een actieonderzoek uit om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. In de huidige...
  Lees meer >>

Vorige Volgende

Alle lopende onderzoeken ->