ACTUALISATIE VAN HET BHV-DEEL VAN DE ARBOCATALOGUS IN DE ZORG

In opdracht van A+O VVT heeft Crisislab een actualisatie van het BVH-deel van de Arbocatalogus voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg uitgevoerd. Doel van de actualisatie was om te komen tot een effectieve en efficiënte organisatie van de BHV in de zorg; dat wil zeggen dat de kosten en baten in evenwicht zijn. Disproportionele investeringen in welke vorm van randvoorwaarden dan ook gaan immers direct ten koste van de zorgcapaciteit.

De geactualiseerde Arbocatalogus biedt tevens een praktische handvat voor lijnmanagers die de BHV-organisatie moeten regelen.

De basis van deze actualisatie wordt gevormd door twee onlangs verschenen richtinggevende documenten:

 

Het volledige rapport is hier te vinden.