Advies nut en noodzaak inspectiecertificering in de zorg

Zorginstellingen ondervinden problemen met het sinds 2012 het verplichte certificeren van brandmeld- en ontruimingsinstallaties (MBI en OAI). De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft zich de (terechte) vraag gesteld of deze verplichting proportioneel is en of deze niet op een andere wijze even effectief kan worden ingevuld. In opdracht van de BOZ heeft een expertgroep onder aanvoering van Crisislab hierover een advies opgesteld.

Het doel van het advies was om te komen met een praktische en pragmatische oplossing voor de kwaliteitsborging van dergelijke installaties. Om die reden zijn bij dit adviestraject experts betrokken die werkzaam zijn in de zorg.

Het advies is nog niet openbaar.