Advies optimale lange termijn aanpak voor oude hoogbouw

In de herstelperiode na de Tweede Wereldoorlog zijn diverse nieuwe constructiemethodes gebruikt om hoogbouw te realiseren. Een betonbesparende methode was het gebruik van tralieliggers. Al deze hoogbouw is nu over de ‘ontwerpleeftijd’ heen zodat de vraag rijst wat een optimale lange termijn omgang is met deze constructies: versterken of sloop-nieuwbouw. Crisislab ondersteunt woningcorporatie Talis bij het nadenken over deze keuze voor een complex met tralieliggers.