Advies over taken en inrichting DLOC

De commissie Schneiders adviseert in haar in juni 2022 uitgebrachte rapport Ruimte voor slagvaardig politieoptreden om de Landelijke Eenheid van de nationale politie om te vormen naar twee nieuwe landelijk werkende eenheden met een helder omlijnde rol en een onderscheidende identiteit. Deze nieuw op te richten eenheden zijn de ‘eenheid voor landelijke operaties en expertise’ en de ‘eenheid voor landelijke opsporing’. De eenheid voor landelijke operaties en expertise heeft volgens de commissie een faciliterende taak voor het hele politiekorps, m.a.w. deze eenheid werkt ten dienste van de regionale eenheden en de andere landelijke eenheid voor opsporing.

Een van de huidige onderdelen van de Landelijke Eenheid (LE) is de Dienst Landelijk Operationeel Centrum (DLOC) met drie kerntaken (en corresponderende afdelingen).

De DLOC heeft Crisislab gevraagd om een advies te geven over hoe een toekomstig DLOC eruit kan zien dat past bij het advies van de commissie Schneiders in termen van (kern)taken, inrichting en aansturing.

Om haar moverende redenen heeft de leiding van de Landelijke Eenheid besloten dat onze aanbevelingen op dit moment niet opportuun zijn.