Adviezen hooglerarenpanel gaswinning Groningen voor minister van EZK

De minister van EZK, Erik Wiebes, heeft een panel van drie hoogleraren gevraagd om een methodologisch oordeel te geven over de huidige wijze van berekening van het aardbevingsrisico en een advies hoe (beter) om zou moeten worden gegaan met de versterking van woningen en infrastructuur tegen dat risico. Prof. dr. Ira Helsloot is één van de hoogleraren van het panel. Verder bestaat het panel uit prof. dr. Eric Cator (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. dr. Jan Rots (TU Delft).

2018

Het eerste deel van het advies vindt u hier en maakt onderdeel uit van het advies van de Mijnraad dat op 2 juli 2018 aan de minister werd gegeven.

Op 4 juli 2018 is het advies in de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat behandeld en hebben de hoogleraren een toelichting gegeven. Onder andere De Telegraaf en het Dagblad van het Noorden hebben daar aandacht aan besteed.

Een diepgaandere versie van het advies van de hoogleraren is eind juli 2018 verschenen als definitief advies en kunt u hier downloaden. Nadere vragen van het ministerie hebben geleid tot een een eerste vervolgadvies en een addendum.

2019

In januari 2019 heeft het panel een kort briefadvies uitgebracht over de berekening van de gemiddelde verblijfsduur van Groningers in verschillende type gebouwen.

In augustus 2019 heeft het panel een laatste advies uitgebracht over de berekening van en omgang met het risico van geïnduceerde aardbevingen voor infrastructuur in Groningen. Het advies is hier te vinden. De minister van van EZK heeft het advies overgenomen in het vaststellingsbesluit gaswinning 2019-2020.