Adviezen hooglerarenpanel risicobeleid seismiciteit overige mijnbouw

In 2020 en 2021 heeft een hooglerarenpanel voorgezeten door Ira Helsloot zich gebogen over de normering van veiligheidsrisico’s en de aansprakelijkheid voor schade vanwege geïnduceerde seismiciteit bij overige mijnbouw. Het meest actuele voorbeeld hiervan is geothermie. Het panel heeft in augustus 2021 een algemeen advies uitgebracht over alle overige mijnbouw en een separaat specifiek advies uitgebracht over geothermie.

Het algemene advies kunt u hier downloaden, het specifieke advies hier.